Švajčiarsky nožík na jazyky

Švajčiarsky nožík na jazyky

Ako učiteľka angličtiny a školská psychologička som si počas mnohých rokov praxe začala uvedomovať, že značná časť mojich študentov naráža pri učení na stále rovnaké prekážky. V škole či kurze sa totiž vôbec nevenujeme tým faktorom, ktoré priamo nesúvisia s jazykom, ale napriek tomu majú na úspešnosť učenia obrovský vplyv: napr. temperamentu študenta, jeho vlastnostiam, potrebám a motivácii, záujmom a životnému štýlu, dennému režimu, návykom, či minulým skúsenostiam. Napriek tomu, že zásadným spôsobom ovplyvňujú úspech v jazyku, na hodinách nie je čas riešiť, ako ich so štúdiom zosúladiť. 

Jazykové koučovanie ako odpoveď

Chýbajúce dieliky som našla v jazykovom koučingu. Už dlhšie sledujem, ako si koučovací prístup nachádza uplatnenie vo vzdelávaní, takže aplikovať ho na oblasť učenia sa jazykov bolo len ďalším logickým krokom. Keďže koučing nevyučuje, ale pomáha prísť na to, ako sa učiť tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné z hľadiska životného štýlu jednotlivca, je možné ho využiť pri štúdiu akéhokoľvek cudzieho jazyka, a teda vďaka nemu dokážem pomôcť oveľa viac ľuďom, ako keď som sa venovala výhradne učeniu angličtiny.  

Ciele ako zdroj motivácie

V minulosti sme boli zvyknutí, že učiteľ je hlavným zdrojom informácií, motivácie, či hodnotenia v procese jazykovej výučby. Krása koučingu tkvie v tom, že učí študenta, ako v týchto oblastiach získať autonómiu. Vďaka tomu si dokáže nastaviť vlastné jazykové ciele podľa aktuálnych potrieb a vyhnúť sa tak problému večných začiatočníkov a stagnujúcich, ktorým po nejakom čase štúdia motivácia postupne vyšumí. Lebo ciele, ak sú nastavené správne, samy o sebe pôsobia motivačne, zvlášť, ak sa opakovane darí ich dosahovať. 

Drobnosti, na ktorých všetko stojí a padá

Koučovanie tiež umožňuje nájsť si priestor na každodenný kontakt s jazykom aj tam, kde zdanlivo už žiaden nie je, ako aj ošetriť situácie, kedy zaúraduje život a do cesty nám prídu “dôležitejšie” veci ako učenie. Vďaka plánovaniu a vytváraniu drobných, no dôležitých návykov a rutín sa učenie jazyka stane prirodzenou súčasťou života, čo je základom pre úspech v akejkoľvek oblasti. 

Talent na jazyky – mýtus, či realita?

Keďže jazykový koučing je podľa potreby kombinovaný aj s mentoringom, pomáha študentovi osvojiť si vhodné metódy učenia, vďaka ktorým dokáže prekonávať aj dlhotrvajúce problémy, či už ide o roky nepochopenú gramatiku, ťažkosti s pamätaním slovíčok či strach z rozprávania. Študenti tieto problémy často pripisujú nedostatku vlastného talentu na jazyky, no stačí mierna zmena myslenia a odrazu si uvedomia, že doteraz len používali nevhodné spôsoby učenia, a že na to, aby robili citeľné pokroky, vlastne žiadny talent ani nepotrebujú. 

Zmena nielen v učení, ale aj v myslení

A práve tá zmena mindsetu je kľúčová. Ako aj v prípade jednej mojej klientky, ktorá sa chcela začať učiť ruštinu a potrebovala pomôcť s tým, ako včleniť individuálnu výučbu s lektorom do svojho preplneného rozvrhu. Výsledkom koučovania bolo uvedomenie, že vlastne nemusí čakať na to, kým sa jej v živote uvoľní priestor na pravidelné navštevovanie kurzu, ale učiť sa môže začať okamžite aj sama, v rámci svojich aktuálnych možností. Ak je teda študent ochotný prijať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie, jazykové koučovanie mu vie poskytnúť nástroje na to, aby sa stal sám sebe tým najlepším učiteľom po celý život. 

Mgr. Jana Grežová

3. apríla 2023Comments Off,
Komentáre

Komentáre sú vypnuté