Akreditácia vzdelávacích aktivít

Akreditácia vzdelávacích aktivít

Potvrdenie o akreditácii SAKoV januári 2015 uviedla Slovenská asociácia koučov do praxe akreditačný systém koučovských vzdelávacích aktivít. Akreditácia akceptuje a rešpektuje všetky školy a vzdelávacie produkty, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Cieľová skupina:

 • Záujemcovia o akreditáciu  koučovských vzdelávacích aktivít, odborní garanti, lektori.

Čo získate:

 • Potvrdenie o odbornej úrovni Vašej vzdelávacej aktivity, porovnateľnej s medzinárodnými požiadavkami na odborné vzdelávanie v koučovaní.
 • Status „Vzdelávacia aktivita akreditovaná Slovenskou asociáciou koučov„.
 • Uvedenie v online databáze vzdelávacích aktivít doporučených Slovenskou asociáciou koučov.
 • To všetko za výhodnejších cenových podmienok, než od Medzinárodnej federácie koučov, navyše v slovenskom jazyku.

Ciele akreditačného systému SAKo

 • Pomôcť záujemcom o vzdelávanie rozlišovať štandardné vzdelávanie v koučovaní od vzdelávania v iných pomáhajúcich či podporných činnostiach a profesiách.
 • Kvalitatívne odlíšiť akreditované vzdelávacie aktivity od neakreditovaných, pričom SAKo garantuje odbornú úroveň akreditovaných vzdelávacích aktivít podľa medzinárodných štandardov.
 • Poskytnúť na webstránke SAKo informácie o akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré podstúpili akreditačný proces.

Ďalšie ciele:

 • Umožniť vzdelávacím aktivitám vytvoreným slovenskými profesionálnymi koučmi, aby dosiahli a preukázali medzinárodný štandard.
 • Umožniť akreditáciu koučovskej vzdelávacej aktivity odborníkmi nielen na proces vzdelávania, ale aj na proces koučovania (v porovnaní napr. s akreditáciou u MŠ SR)
 • Eliminovať prípadnú jazykovú bariéru a vyššiu administratívnu náročnosť pri akreditácii vzdelávacích programov u ICF alebo inej medzinárodnej akreditačnej autority.

 

Dokumenty k SAKo akreditácii

Názov dokumentu
Pokyny pre žiadateľov o akreditáciu (pdf)
Žiadosť A: Žiadosť o akreditáciu  (vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
Žiadosť A2: Žiadosť o obnovu / doplnenie  akreditácie (vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
Príloha B: Koučovské vzdelanie odborného garanta
Príloha C: Čestné vyhlásenie koučovskej a lektorskej praxe odborného garanta a ostatných lektorov (Držiteľ titulu ekvivalentného úrovni PCC a vyššej túto prílohu nedokladá)
Príloha D: Certifikát/y o úspešne absolvovanom certifikačnom procese v ICF alebo SAKo
Príloha E: Pedagogické alebo andragogické vzdelanie odborného garanta / lektorov
Príloha F: 15 min. videonahrávka lektorovania koučovania
Príloha G: Vzor osvedčenia vydávaného absolventovi vzdelávacej aktivity
Príloha H: Evidencia účastníkov a absolventov vzdelávacej aktivity a vydaných osvedčení
Príloha I: Vzdelávací projekt (pre ucelené aktivity)
Príloha II: Vzdelávací zámer (pre čiastkové aktivity)
Príloha J: Osnova vzdelávacej aktivity (+ pomôcka)
Príloha K: Audio- alebo videozáznam koučovacieho rozhovoru účastníka vzdelávacej aktivity
Príloha L: Písomná spätná väzba odborného garanta k nahrávke
Príloha M: Evidencia účastníkov rozvojovej aktivity

(aktualizácia dokumentov v tabuľke k 17.12.2020 )

Ak máte záujem o akreditáciu svojej koučovskej vzdelávacej aktivíty, prečítajte si, prosím, dokumenty vo vyššie uvednej tabuľke a pošlite nám vyplnenú „Žiadosť A“ s prílohami na akreditacia@sako.sk

Kalendár podujatí