Kontakt

Kontakt

Napíšte nám
Predsedníctvo
 • null

  Peter Jászberényi, KcS

  predseda

 • null

  Martina Magic, KcS

  členka predsedníctva

 • null

  Viera Tatayová, PCC

  členka predsedníctva

 • null

  Zuzana Palková

  členka predsedníctva

 • null

  Monika Hricáková

  členka predsedníctva

Akreditačno - Certifikačná komisia
 • null

  Andrea Profantová, PCC, MKcS

  predsedníčka komisie

 • null

  Zlatica Stubbs, PCC, MKcS

  členka komisie

 • null

  Klára Giertlová, PCC, MKcS

  členka komisie

 • null

  Eva Timková, PCC, MKcS

  členka komisie

 • null

  Peter Stefányi, PCC, MKcS

  člen komisie

 • null

  Silvia Gallová, PCC

  členka komisie

 • null

  Dalibor Bednařík, PCC

  člen komisie

Kontaktné údaje

www.sako.sk
Facebook
LinkedIn

sako@sako.sk
tel: 0907 37 37 92
(uprednostňujeme e-mailový kontakt pred telefonickým)

Poštová adresa

Slovenská asociácia koučov
(Klára Giertlová)
Tajov 1127
976 34 Tajov

Pozn:
Na obálke uveďte aj meno zo zátvorky, na faktúrach a zmluvách nie.

Fakturačné údaje

IČO: 42004845
DIČ: 2022786381
IČ DPH: SK2022786381 (čiastočný platiteľ podľa §7a)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0003 0505 3760
BIC: GIBASKBX