Kontakt

Kontakt

Napíšte nám
Sledujte nás na sociálnych sieťach


Kontaktné údaje

www.koucovia.sk
info@koucovia.sk
gsm: 0903 955 939
(uprednostňujeme e-mailový kontakt pred telefonickým)

Poštová adresa

Slovenská asociácia koučov
(Alfonz Haviar)
Moskovská 25
974 04  Banská Bystrica

Pozn:
Na obálke uveďte aj meno fyzickej osoby, na faktúrach a zmluvách nie.

Fakturačné údaje

IČO: 42004845
DIČ: 2022786381

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0003 0505 3760
BIC: GIBASKBX