Kontakt

Kontakt

Napíšte nám
Kontaktné údaje

www.sako.sk

Facebook
LinkedIn

info@sako.sk
tel: 0903 665 312
(uprednostňujeme e-mailový kontakt pred telefonickým)

Poštová adresa

Slovenská asociácia koučov
(Alfonz Haviar)
Moskovská 25
974 04  Banská Bystrica

Pozn:
Na obálke uveďte aj meno zo zátvorky, na faktúrach a zmluvách nie.

Fakturačné údaje

IČO: 42004845
DIČ: 2022786381
IČ DPH: SK2022786381 (čiastočný platiteľ podľa §7a)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0003 0505 3760
BIC: GIBASKBX