Kontakt

Napíšte nám
Predsedníctvo
 • null

  Martina Magic

  predsedníčka SAKo, PR & marketing, spolupráca s firmami

 • null

  Martina Gallovičová

 • null

  Tomáš Gebe

 • null

  Zuzana Hanusková

  Biznis koučing, zavádzanie koučovacieho prístupu do firiem

 • null

  Svatava Havadejová

  koordinátorka projektov

 • null

  Peter Jászberényi

  financie, backoffice, aktivita a spokojnosť členov

 • null

  Katarína Mešková

Akreditačno - Certifikačná komisia
 • Silvia Gallova

  Silvia Gallová, MCC

 • null

  Klára Giertlová, PCC, MKcS

 • null

  Andrea Profantová, PCC, MKcS

 • null

  Peter Seemann, PCC

 • null

  Peter Stefányi, MCC, MKcS

 • null

  Zlatica Stubbs, MCC, MKcS

 • Zuzana Valábková

  Zuzana Valábková, PCC

Kontaktné údaje

sako.sk

Facebook
LinkedIn
Youtube

sako@sako.sk
tel: +421 903 201 019
(uprednostňujeme e-mail pred telefonátom)

 • null

  Ivana Kukanová

  asistentka SAKo

Poštová adresa

Slovenská asociácia koučov
(Klára Giertlová)
Tajov 1127
976 34 Tajov

Pozn:
Na obálke uveďte aj meno zo zátvorky, na faktúrach a zmluvách nie.

Fakturačné údaje

IČO: 42004845
DIČ: 2022786381
IČ DPH: SK2022786381 (čiastočný platiteľ podľa §7a)

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0003 0505 3760
BIC: GIBASKBX