Rozvoj kouča

Rozvoj kouča

Ak sa niekto rozhodne stať koučom, potrebuje k tomu nielen  odborné koučovské vzdelanie, ale aj kontinuálne a vedomé  rozvíjanie svojich koučovacích zručností a spôsobilostí kouča podľa ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Pre certifikovaných koučov je ich ďalší rozvoj  daný podmienkami certifikácie, ktoré zahŕňajú predpísané hodiny koučovského vzdelania, koučovacej praxe a  osobného rozvoja  kouča v období do ďalšieho  obnovenia certifikátu. Certifikáty sa obnovujú každé 3, alebo 5 rokov, v závislosti od ich úrovne.

Podmienky certifikácie sú teda nastavené tak, aby certifikovaný kouč bol naozaj zárukou kvality. Hoci pre certifikovaných koučov je to povinnosť, od každého kouča sa očakáva, že si svoje znalosti a zručnosti naďalej rozvíja.  Koučing je zručnosť, ktorá  potrebuje stálu prax, počas ktorej sa kouč stretáva s novými situáciami, výzvami, rozličnými klientmi, pri ktorých si buduje svoju istotu ako kouč. Tú mu dáva na jednej strane prax, na strane druhej dôvera vo funkčnosť koučovacieho prístupu, ako aj dôvera v schopnosť klienta nájsť s jeho podporou potrebné riešenia.

Po absolvovaní základného koučovského vzdelania a získaní základnej koučovskej praxe ďalší rozvoj kouča zahŕňa:

Získavanie dalšej praxe v koučovaní:

 • platené koučingy
 • pro bono neplatené koučingy
 • vzájomné (peer) koučingy koučov v rámci absolventov kurzov, škôl alebo komunity koučov
 • vzájomné (peer) koučingy v pracovnom prostredí

Dopĺňanie znalostí a zručností:

 • absolvovať tréningy/školenia ďalších koučovacích zručností, procesov a prístupov
 • byť súčasťou komunity alebo asociácie koučov, priamo, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí
 • zúčastňovať sa podujatí a rozvojových aktivít, ktoré komunity koučov organizujú:
  •  neformálne stretnutia s výmenou skúseností
  • regionálne kluby koučov
  • workshopy s účasťou Master koučov
 • vzdelávať sa čítaním literatúry o koučingu, a to:
  • knihy
  • časopisy
  • internet

Supervíziu – reflektovanie na prax kouča,

kde supervízor:

 • pomáha koučovi reflektovať na jeho koučovacích rozhovoroch a tým sa učiť a zlepšovať
 • podporuje kouča v prípade neistoty
 • dohliada na to, aby koučovské kompetencie boli rešpektované.

Supervízia môže byť

 • individuálna
 • skupinová

Činnosti spojené s rozvojom kouča sú alebo bezplatné, alebo komerčné a sú vykonávané certifikovanými skúsenými (senior) koučmi. Sú dôležité na to, aby koučovia  vo svojom rozvoji napredovali, a aby mohli svojim klientom poskytovať kvalitné koučovacie služby, ktoré budú pre nich prínosom.

 

Kalendár podujatí

0 Events loaded

Zobraziť ďalšie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Na tento deň nemáte žiadne podujatie

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expirované
Probíhá

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expirované
  Probíhá
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Informace o události

  • Miesto konania

  • Program

  • Hosté

  • Účast

  • Počasie

  • Komentáře

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizátor stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  Událost expirovala

  Událost probíhá

  Přílohy

  Importovat do Google kalendára

  Miesto konania

  stec_replace_location

  Navigovať

  Nemůžu najít cestu!

  Detaily miesta konania

  stec_replace_details

  Žádný časový rozvrh

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Jste pozván/a na tuto událost!
  Places left: 0

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

  Správa o počasí

  Dnes stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vietor stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Vlhkosť stec_replace_current_humidity %

  Pocitovo stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Počasie

  Dátum

  Počasie

  Teplota

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Najbližších 24 hodín

  Funguje vďaka Forecast.io

  Vzdelávacie aktivity akreditované SAKo

  Gestalt Essence - výcvik v Gestalt koučovaní

  Grow IN s.r.o.