Mgr. Jana Grežová

Mgr. Jana Grežová
Adresár : Kouči / Kouč
Prax /hod : 50
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0904 208 598

Ako učiteľka angličtiny a školská psychologička som si počas mnohých rokov praxe začala uvedomovať, že v štandardnom vzdelávaní neostáva čas na dôležité metakognitívne zručnosti – existuje množstvo materiálov, z ktorých je možné sa učiť cudzí jazyk, ale nedostatočná pozornosť sa venuje tomu, ako sa učiť, ako si nájsť čas, motivovať sa k učeniu, následne v ňom vytrvať a prekonávať prekážky a / alebo vlastnú pohodlnosť. Kurz koučingu bol teda ďalším logickým krokom a vďaka novo získaným zručnostiam dokážem pomôcť klientovi v preberaní zodpovednosti za vlastný progres a nadobúdaní nezávislosti a autonómie v štúdiu. Práve na tieto aspekty sa totiž zameriava jazykový koučing.

  • 2005-2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra a psychológia
  • 2012 Univerzita Komenského v Bratislave - špecializačné štúdium školskej psychológie
  • 2022 Kurz koučingu akreditovaný MŠ SR a ICF (ACTSH)"

Jazykový koučing je vhodný pre študentov všetkých jazykov a prebieha primárne online, ale možná je aj prezenčná forma. Napomáha študentovi nastaviť si jazykové ciele, zbaviť sa nesprávnych domnienok, ktoré ho obmedzujú v ich dosahovaní, zhodnotiť vlastné možnosti a zdroje, prekonávať prekážky, opätovne nachádzať motiváciu k štúdiu a objavovať stratégie učenia, ktoré mu najviac vyhovujú. Klient tak dokáže vsunúť jazykové aktivity do svojho života pravidelne tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné z hľadiska jeho životného štýlu. Jazykový koučing taktiež umožňuje pripraviť sa na výzvy a nástrahy spojené s používaním cudzieho jazyka v bežnom živote alebo vo firemnom prostredí.

Som maminou dvoch detí, často počúvam vzdelávacie podcasty, rada sa učím cudzie jazyky, zaujímam sa o neurolingvistiku a psychológiu a mám rada šport, turistiku a cestovanie.