Mgr. Jana Grežová

Mgr. Jana Grežová
Adresár : Kouči / Kouč
Prax /hod : 100+
Kouč. vzdelanie /hod : 104
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0904 208 598

Som jazyková koučka, mentorka, školská psychologička a lektorka angličtiny s takmer 20 ročnou praxou. Zo skúsenosti viem, že mnohí študenti sa trápia s jazykom nie kvôli tomu, že by naň „nemali bunky“, ale jednoducho nevedia, ako sa ho učiť efektívne. Preto som sa začala venovať práve prepájaniu jazyka, psychológie, neurovedy a koučingu. V praxi sa teda zameriavam na stratégie a systém učenia sa (akéhokoľvek) cudzieho jazyka a vediem študentov a klientov k tomu, aby si začali riadiť učenie podľa svojich potrieb a cítiť sa v komunikácii sebavedome.

  • 2005-2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra a psychológia
  • 2012 Univerzita Komenského v Bratislave - špecializačné štúdium školskej psychológie
  • 2022 Powercoaching s.r.o. - kurz koučingu akreditovaný MŠ SR a ICF

Formou jazykového koučingu a mentoringu poskytujem komplexnú personalizovanú podporu pri učení sa akéhokoľvek cudzieho jazyka: techniky a stratégie efektívneho učenia, prekonávanie prekážok pri učení a v komunikácii, zvládanie výziev, stresu z komunikácie, zvýšenie sebavedomia a profesionality v medzinárodnej komunikácii. V prípade angličtiny zapájam aj priamu výučbu podľa potreby.

Som maminou dvoch detí, často počúvam vzdelávacie podcasty, rada sa učím cudzie jazyky, zaujímam sa o neurolingvistiku a psychológiu a mám rada šport, turistiku a cestovanie.