Projekty a iniciatívy

Projekty a iniciatívy

Členovia SAKo sa môžu zapojiť do aktuálne bežiacich projektov a iniciatív.
Ak sa chcete zapojiť, alebo máte záujem o viac informácií, kontaktujte prosím vedúceho daného projektu/iniciatívy.

Aktuálne bežiace projekty a inciatívy SAKo

 

Názov Cieľ Možnosti zapojenia sa Vedúci/a Kontakt
Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy Celoslovenský
program zameraný na vysoké školy, ktorého cieľom je zavedením
koučovania a koučovacieho prístupu výrazne prispieť k zvýšeniu kvality /
užitočnosti / efektívnosti vysokoškolského štúdia.
-> Zavedenie koučovacieho prístupu aspoň na troch VŠ na Slovensku
 – komunikácia s VŠ v regióne
– príprava a realizácia prezentácií, workshopov
Peter Seeman scan@scan.sk
Propagácia certifikácie SAKo Dostať certifikáciu SAKo do povedomia relevantných cieľových skupín
-> zvýšiť kredit SAKo a jeho certifikácie a dať možnosť certifikovať sa koučom, ktorí nemôžu alebo nechcú absolvovať certifikáciu ICF
 – príprava marketingovej stratégie a komunikácie
– realizácia marketingových aktivít (napr. tvorba informačných materiálov)
Peter Jászberényi chairman@sako.sk
Regionálne kluby koučov Organizujú uzavreté stretnutia členov SAKo v
rôznych mestách Slovenska s cieľom rozvoja koučovacích zručností a otvorené
stretnutia s verejnosťou, ktoré ju oboznamujú s koučovaním.
Monika Hricáková –  + regionálni koordinátori mhricakova@gmail.com
Koučovica Jarné a jesenné 2-dňové rozvojové podujatie pre členov z celého
Slovenska. Organizuje ju predsedníctvo a členovia sa môžu aktívne zapojiť do
tvorby programu tým, že povedú vlastný workshop či ukážku koučovacieho,
mentorského a supervízneho rozhovoru.
predsedníctvo sako@sako.sk
Rozvojové webináre Priestor pre každého člena, ktorý sa chce odborne rozvíjať, ale aj ponúknuť svoje skúsenosti komunite koučov cez usporiadanie vlastného kurzu. predsedníctvo sako@sako.sk
SAKO online káva a PEER sharing Online aktivity zamerané na vzájomné zdieľanie 1. skúseností v koučovaní s cieľom spoločného rozvoja a lepšieho zvládania toho, čo nám prax kouča prináša, 2. ale aj toho, čím práve ako ľudia žijeme. Viera Tatayová tatayovav@gmail.com
Putovné popoludňajšie workshopy Každoročné tematické podujatia po
celom Slovensku, ktoré organizujú jednotlivé Regionálne kluby koučov s
cieľom šíriť povedomie o pozitívnych účinkoch koučovania cez výpovede
účastníkov koučovacích rozhovorov.
Monika Hricáková mhricakova@gmail.com
Koučoviny – newsletter Informačný a inšpiratívny newsletter pre celú databázu kontaktov SAKo, do ktorého sa článkami môžu zapojiť všetci členovia a tak prispieť k zviditeľneniu koučovania, povolania – kouč, ako aj svojho mena. Námety na témy, o ktorých chcete do Koučovín napísať, zbierame od vás celoročne. Zuzana Palková zuzana@zuzanapalkova.sk
Video/podcastové projekty Video/podcastové projekty zamerané na predstavenie praktického využitia
koučingu v 1. biznise a 2. rodičovstve. Projekty sú zatiaľ v príprave, svetlo sveta by
mali uzrieť v Q1 2022. Ak máš chuť sa zapojiť, smelo píš na sako@sako.sk.
Viera Tatayová tatayovav@gmail.com