Rodičovstvo inak

– videoseriál o rodičovstve –

Z čoho vychádzame

Každý rodič sa snaží byť tým najlepším rodičom pre svoje deti. Vychádzame z predpokladu, že rodičia chcú, aby boli ich deti šťastné a aby sa z nich stali zodpovední dospelí. Častokrát sa však stretávame s problémami a dilemami vo výchove, ktoré nám berú istotu, či je náš prístup správny a či sme dobrými rodičmi. Lustrujeme expertov, čítame knihy, metódy, príručky, chodíme na kurzy, ale tie v nás niekedy vyvolávajú ešte väčšiu neistotu, pretože nám to na deti častokrát nefunguje.

Naša vízia

Vlastná skúsenosť nám ukázala, že sa to dá aj inak. Zistili sme, že existuje cesta:

  • Od nahnevaného rodiča k pokojnému
  • Od vyflusnutého rodiča k rodičovi, ktorý pozná svoje hranice a vie povedať, čo potrebuje
  • Od každodenného boja s deťmi k ich porozumeniu
  • Od „Neviem, ako to mám urobiť“ k „Hľadám možnosti, ako sa to dá.

V každom z nás drieme presne taký rodič, akým chceme byť pre svoje deti. Nie, to neznamená, že teraz sme zlými rodičmi, už teraz sme najlepšími rodičmi, akými vieme v tomto momente byť. Naša vízia je, aby pomocou nášho projektu spoznal rodič lepšie seba samého, aby bol viac v zhode so svojou predstavou rodičovstva a aby si NADIZAJNOVAL svoju vlastnú ROLU.

Prínos a dopad

Ak poznáme samých seba, ak vieme, na základe čoho konáme a čo chceme svojim deťom odovzdať, vieme meniť naše správanie k želanému výsledku. Vďaka nadizajnovanej role máme sitko, ktoré nám pomôže zorientovať sa v množstve informácii a nájsť si svoje vlastné riešenia.

Deti sú majstrami imitácií – kopírujú naše správanie. Nemusíme hľadať spôsoby, ako NA ne, ale pomocou lepšieho porozumenia seba a detí môžeme hľadať spôsoby, ako S nimi. Vďaka tomu ich budeme vedieť podporiť na ich vlastnej ceste životom.

Ako na to pôjdeme?

Nedávame rady ani metódy, dávame slobodu a posilňujeme rodičovské kompetencie pomocou koučovacieho prístupu. Veríme, že každý z nás má v sebe odpovede na svoje problémy a dilemy.

V krátkych 20 minutových rozhovoroch na rôzne témy ponúkame viaceré pohľady a možnosť pre rodičov zastaviť sa a zamyslieť sa nad svojim konaním. Pozývame rodičov, aby si dovolili uveriť tomu, že sa môžu mať s deťmi dobre a že je to možné aj pre nich.

Kto sme?

Sme 3  profesionálne koučky a mamy. Našli sme sa vo svojich roliach a vďaka tomu sa stávame pre naše deti tými rodičmi, ktorými chceme byť. Vidíme, ako na naše zmeny v správaní a myslení reagujú naše deti. Prijali sme samé seba také, aké sme, aj s chybami, ktoré rodíme a vieme lepšie porozumieť našim deťom a prijímať ich také, akú sú. Sprevádzame ich na ceste ich vlastným životom, aby objavili v sebe silu, ktorú majú a naučili sa vysporiadať sa aj s nepriaznivými situáciami. Spolu sa stávame emocionálne odolnejšími a vytvárame bezpečný priestor pre rast.

 

Pracovný list k video-seriálu si môžete stiahnuť tu.

 

Mgr. Viera Tatay

Mrg. Svatava Havadejová

Mgr. Lenka Šablatúrová