Informácie o spracovaní osobných údajov členov a priaznivcov SAKo

Informácie o spracovaní osobných údajov členov a priaznivcov SAKo

Správca osobných údajov: Slovenská asociácia koučov, Moskovská 25, 974 04  Banská Bystrica

Kontaktné údaje správcu: sako@sako.sk

Účel spracovania osobných údajov:

 • Spracovanie údajov členov SAKo, vyplývajúce zo zákona
 • Zasielanie informácií členom a priaznivcom SAKo
 • Evidencia účastníkov podujatí, organizovaných SAKo

Právny základ spracovania osobných údajov:

 • Zákonná povinnosť správcu na vedenie evidencie členov združenia a oprávnený záujem správcu v rámci zabezpečenia činnosti združenia
 • Súhlas člena/priaznivca SAKo s využitím ním poskytnutých kontaktných osobných údajov na zasielanie informácií od SAKo

Poskytnutie osobných údajov je:

 • Povinné pre evidenciu členov združenia
 • Dobrovoľné pre zasielanie informácií od SAKo

Vaše práva:

 • Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom, t.j. získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, máte právo získať prístup k týmto údajom a ďalším konkrétnym informáciám.
 • Máte právo na opravu svojich spracovávaných osobných údajov, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracovania môžete požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch.
 • Môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete predať svoje osobné údaje inému správcovi.
 • Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje neoprávnene či inak porušuje Vaše práva.

Osobné údaje môžu byť overované alebo získavané i z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register, verejné registre vedené Ministerstvom financií).

K zabezpečeniu osobných údajov správca prijal vhodné technické a organizačné opatrenia a prístup k nim majú len poverené osoby.

Po ukončení platnosti právneho základu uchovania osobných údajov budú tieto údaje vymazané.

Používanie súborov cookie

Používanie cookies je pri prezeraní internetových stránok štandardná prax. Vďaka nim si webová lokalita na určitý čas uchováva vo vašom prehliadači informácie o vašich krokoch na nej a vašich preferenciách (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality nemusíte opätovne uvádzať. Prevádzkovateľom webových lokalít zase slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti stránok alebo využívaní reklamy. Wikipédia o cookies.

Súhlas s použitím cookies

Súhlas s použitím cookies nám dávate automaticky, ak máte svoj internetový prehliadač nastavený na ich ukladanie. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou týchto nastavení.

Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie ukladá automaticky, ale môžete si to upraviť aj individuálne v nastaveniach prehliadača. Niektoré cookie môžete odmietnuť, dodatočne vymazať alebo neprijímať žiadne. V takom prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality opakovane manuálne dopĺňať niektoré nastavenia, inak nebudú stránky fungovať plnohodnotne. Tu nájdete návod na individuálne nastavenia pre jednotlivé prehliadače.

Doba uloženia cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu max. 1 rok (štatistika návštevnosti), 90 dní (reklama) alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Na čo využívame cookies

Slovenská asociácia koučov používaním súborov cookies nezhromažďuje osobné údaje, takže nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Nevzťahuje sa na ne povinnosť prevádzkovateľa webu získať súhlas užívateľa. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 1. Preferenčné súbory cookie

Preferenčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

 1. Štatistické súbory cookie

Pomocou nich zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 1. Marketingové súbory cookie (momentálne nepoužívame)

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán

Webová lokalita SAKo.sk využíva aj integrovaný obsah z iných webových stránok, tj. niektoré z vyššie uvedených cookie neukladá Slovenská asociácia koučov. Príkladom je nástroj na analýzu návštevnosti Google Analytics alebo Facebook. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany využívajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb (Google, Facebook).