Interné dokumenty

Interné dokumenty

Zaheslované dokumenty sú len pre členov SAKo. Heslo môžete pýtať u admina.

Smernice

Potvrdenia o pridelení SAKo vzdelávacích kreditov (SVK)

2016, 12. marec

2016, 12. november

2016, 12. november

2017, 1. apríl

2017, 21. október

2018, 6. apríl

2018, 7. apríl

2018, 13. október

2018, 13. október

2019, 15. marec

2019, 16. marec

2019, 29. november

2019, 30. november

2021, 25. jún

2021, 25. jún

 

2021, 25. jún

2022, 22. apríl

2022, 23. apríl

 

2022, 23. apríl

2022, 23. apríl

2022, 23. apríl

 

2022, 1. október

 

 

 

2023, 16. január

2023, 27. február

2023, 31. marec

2023, 1. apríl

Koučovacia dohoda s poslaným klientom

Účinné otázky

Tieňové koučovanie ako podpora pri vyjednávaniach

Aktívne počúvanie

Riadenie napredovania a zodpovednosti

4 Quadrant Thinking – kvantové aspekty myslenia

Mentoring a supervízia

Vytváranie dôvery a tvorba kontraktu

Supervízie koučov

Workshop rozvoja uvedomenia

Supervízia a mentoring koučov

Systemické koučovanie: linearita – cirtkularita – reflexivita

Workshop ku kompetencii „Maintains Presence“

Workshop: Ako vnímame úlohu koučov na zmene spoločnosti?

Arte koučing – Koučovica 2021

Sebauvedomenie a intuícia v prospech klienta – Koučovica 2021

Ukážky koučovania MCC a MKcS koučov s reflexiou
a následnou panelovou diskusiou – Koučovica 2021

Emócie ako dar – Jarná Koučovica 2022

Agilné diskusné skupiny na zaujímavé témy – Jarná Koučovica 2022

Aby nám to koučovalo II – Jarná Koučovica 2022

Ako z drámy do transformácie a spolutvorby? – Jarná Koučovica 2022

Certifikačného koučingu naživo s mentoringom – Jarná Koučovica 2022

Špecifiká tímového koučovania – Jesenná Koučovica 2022

Aby nám to koučovalo – Jesenná Koučovica 2022

Koučing ako služba, koučing ako biznis – Jesenná Koučovica 2022

 

 

Rozmery koučingu, ktoré (asi) nepoznáte

Efektívne vyjednávanie pre koučov

Ako presvedčenia ovplyvňujú podnikanie

Skupinový mentoring

Ostatné dokumenty

Kalendár podujatí