Podpora koučov v SAKo

Podpora koučov v SAKo

Byť koučom, ktorý si dokáže budovať profesionálny a podporujúci vzťah ku svojim klientom, a zároveň udržiavať dôveru v samého seba pri formovaní vlastnej kariéry, môže byť celkom peknou výzvou. V Slovenskej asociácii koučov to chápeme ako prirodzené, a poznáme riešenia, ktoré koučom pomáhajú rásť nielen odborne, ale aj osobnostne. Preto našim členom poskytujeme príležitosti na vzdelávanie, stretávanie sa a vzájomné zdieľanie skúseností zo svojej praxe.

Pravidelne, dvakrát ročne, organizujeme KOUČOVICE – dvojdňové podujatia, na ktorom sa stretáva predsedníctvo SAKo, skúsení kouči aj „junior“ členovia z celého Slovenska, aby sa spoznali a navzájom sa podelili o svoje poznatky aj názory. Súčasťou koučovíc sú odborné workshopy, mentoring, vzájomné koučovanie, ale aj neformálne priateľské rozhovory.

Koučovia sa môžu stretávať aj na regionálnej úrovni v KLUBOCH KOUČOV, ktoré v rozmedzí podmienok daných asociáciou môžu spravovať sami. Aktivity organizované v Kluboch koučov majú za cieľ podporu odborných zručností koučov, ale aj propagáciu koučovania u verejnosti.

Členov informujeme o kvalitných  VZDELÁVACÍCH PODUJATIACH, vedených slovenskými aj zahraničnými lektormi, čím koučov podporujeme vo vzdelávaní sa aj sledovaní svetových trendov.

Na každoročných PUTOVNÝCH WORKSHOPOCH, ktoré sú realizované vo viacerých mestách na Slovensku, pomáhame spájať koučing z biznisom – dávame možnosť predstaviteľom firiem, ktoré uplatňujú koučovanie v rámci svojej kultúry, prezentovať a zdieľať svoje skúsenosti a  pozitívne výsledky. Zároveň je možnosť konzultovať ďalšie možnosti rozvoja či aktuálne výzvy s profesionálni koučovia z radov našich členov.

Aktívni členovia SAKo sa zapájajú do PRACOVNÝCH SKUPÍN, v ktorých spolupracujú na určitej rozvojovej oblasti čím prinášajú do asociácie vlastné nápady a skúsenosti a podporujú jej trvalý rozvoj.

Odborná CERTIFIKÁCIA KOUČOV, ktorú SAKo uďeľuje (po splnení stanovených kritérií)  koučom bez ohľadu na ich členstvo v asociácii, im umožňuje získať nezávislé a profesionálne overenie ich koučovacích spôsobilostí a zvýšiť tak svoju odbornú a profesionálnu kredibilitu.

SAKo prezentuje svojich členov aj v ZOZNAME KOUČOV na svojej webstránke, kde si záujemcovia o koučovanie môžu vyhľadať kouča, ktorý im najviac vyhovuje.

Ako vnímajú podporu koučov samotní členovia SAKo?

 

Zuzana Palková

Zuzana Palková

V čase, keď som s koučovaním začínala, hľadala som spoločnosť ľudí, s ktorými by som sa mohla o svojich nových skúsenostiach porozprávať odborne a v súlade s pravidlami etického kódexu kouča. Z prvej Koučovice, na ktorej som sa zúčastnila, som odchádzala nadšená, pretože som spoznala veľa skvelých nielen odborníkov, ale aj priateľských ľudí, s ktorými sme často v kontakte. Dnes, vďaka aktivitám v pracovných skupinách, do asociácie vnášam aj svoje vlastné návrhy a som rada, že mi SAKo umožňuje prepájať tému koučovania s mojou tvorivosťou.

 

 

Alfonz Haviar

Alfonz Haviar

Prešiel som rôznymi komunitami, ale v „SAKo-vskej“ som zostal zatiaľ najdlhšie. 10 rokov je tomu od založenia a je tomu tak aj preto, že okrem dávania veľa dostávam. Či už vo forme prehľadu a informácií o koučovskom dianí alebo vo forme priateľských, niekedy takmer rodinných vzťahov so skúsenými alebo začínajúcimi koučami. A keďže komunikácia je to, čím sa kouči živia, tak je to aj iný level, než v bežnom živote. Je sa koho opýtať, je sa s kým poradiť, je sa od koho učiť, netreba byť ani na každom kurze, či workshope, kolegovia nadobudnuté skúsenosti a zážitky radi dodatočne zdieľajú. Či už na interných podujatiach alebo na online diskusiách, ktoré máme pravidelne v rámci tematických pracovných skupín (stratégia, aktivity, médiá, certifikácie, akreditácie, mentoring, web, workshopy, prieskumy, …). Každý si môže nájsť oblasť a ľudí, ktorá/-rí sú jeho srdcu najbližší a rozvíjať sa nielen v koučovskom remesle.

 

Tatiana Červená

Tatiana Červená

Ukončila som koučovací výcvik, prešla medzinárodnou certifikáciou a otvorila si živnosť. Aj keď som teoreticky mala v rukách všetko na to, aby som sa mohla tejto svojej vášni venovať naplno, niečo mi do tej mojej mozaiky predsa chýbalo. Počas pravidelného vzájomného koučingu s kolegom nastal ten “aha” moment a uvedomenie, že by bolo fajn niekam patriť, byť užitočnou súčasťou niečoho. Bola som už členkou Medzinárodnej federácie koučov a rozhodla som sa stať sa členkou aj tej Slovenskej. Keď ma na prvej koučovici privítalo srdce s nápisom “Moje obľúbené otázky” vedela som, že som “doma”. Som súčasťou pracovných skupín Web a Médiá, kde som stretla úžasných jedinečných ľudí, s ktorými nielen tvoríme užitočné veci, ale navzájom zdieľame, či už záležitosti pracovné alebo osobné, a čo je pre mňa asi najcennejšie, že vďaka prítomnosti týchto ľudí v mojom živote rastiem ja sama.

 

Ivana Havranová

Ivana Havranová

Členstvom v SAKo sa mi otvorila možnosť spoznať a stretávať sa s inými profesionálnymi koučami. Možnosť byť súčasťou spoločenstva, ktoré zdieľa podstatu práce kouča, ktorá Vás napĺňa, potvrdzuje hodnoty, ktoré samy zdielate, je vždy výnimočné a zmysluplné. V SAKO som našla veľmi inšpiratívnych ľudí, ktorí ma podporili, ocenili a dali priestor na učenie sa, zdieľanie a podporili v ďalšom raste. Oceňujem možnosť zúčastniť sa putovných workshopov na propagáciu koučingu v riadení ľudí. Tiež možnosť práce v pracovných skupinách s inými koučami na rôznych projektoch je pre mňa špeciálnou aktivitou, ktorá mi umožňuje “vrátiť” organizácii SAKO aspoň malým kúskom, čo som tu od ostatných dostala. A to sa mi zdá obohacujúce a správne.

Kalendár podujatí