Putovné poobedné workshopy 2019

Koučing vo verejnej sfére

putovný popoludňajší workshop
v 6 mestách Slovenska

organizovaný Slovenskou asociáciou koučov

pre všetkých, ktorí chcú využiť koučing  pri rozvoji verejnej sféry v školstve, zdravotníctve či sociálnych službách

 • riaditeľov a vedúcich pracovníkov
 • odborných zamestnancov
 • interných koučov a špecialistov

od profesionálnych koučov sa dozviete

• ako môže koučing prispieť k efektívnej činnosti vašej organizácie
• ako je možné uplatniť koučovacie princípy vo vašej organizácii

Podeľte sa aj vy

a pozvite svojich známych

kolegov, spolupracovníkov a nadriadených, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o využití koučingu pri rozvoji verejnej sféry, sociálnych služieb a zdravotníctva

Obsah workshopu

sa môže v jednotlivých mestách v závislosti od lektorov a hostí líšiť

Príbehy hostí z praxe

Workshop koučovacích zručností

Diskusia a networking

Cena

podujatie je bezplatné

spolufinancuje ho Slovenská asociácia koučov s cieľom zvýšiť povedomie o koučingu ako progresívnom nástroji rozvoja ľudí a firiem. Zároveň vám vytvára priestor pre osobný kontakt s profesionálnymi koučmi pôsobiacimi vo vašom regióne a ich bližšie spoznanie.

Miesta, termíny a témy workshopov

zoradené podľa dátumov konania

null

Košice

11.11.2019, 14:00 - 16:30

Koučovanie v školstve

Ekonomická fakulta Technickej univerzity

Boženy Němcovej 32
040 01, Košice

Viac info

null

Banská Bystrica

14.11.2019, 14:30 - 16:30

Ako môže koučovací prístup uľahčiť prácu ľudí pracujúcich
v nepodnikateľskej sfére

Štátna vedecká knižnica  B. Bystrici,
Lazovná ulica
Banská  Bystrica

Viac info

null

Lučenec

20.11.2019, 14:30 - 16:30

Objavte benefity koučovacieho prístupu pre svoju oblasť pôsobenia v školstve, zdravotníctve alebo sociálnej oblasti

PRIESTOR Coworking,
M.Rázusa 13, Lučenec

Viac info

null

Žilina

26.11.2019, 17:00 - 20:00

„Koučovací prístup v komunikácii manažérov so zamestnancami a zákazníkmi“ 

Prvý žilinský golfový klub Obežná, 010 08 Žilina-Vlčince

Viac info

null

Martin

28.11.2019, 09:00 - 12:00

Prístup zameraný na riešenie pri práci so žiakmi duálneho vzdelávania / na podnikovej praxi

GGB Slovakia, s.r.o., Ul.priemyselna 1910/4, 03852 Sučany

Viac info

null

Nitra

3.12.2019, 14:00 - 16:00

Koučing – moderný nástroj pre vašu školu

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Viac info

Čas workshopu je navrhnutý tak, aby ste ho stihli aj popri zamestnaní – workshopy sa väčšinou konajú po 14:00 hod.

Lektori

ktorí vás budú workshopmi sprevádzať

null

Andrea Schovancová

Koučka

Martin

null

Klára Giertlová, PCC, PKcS

Senior koučka, lektorka koučovania

Banská Bystrica

null

Dagma Polievková

Manažérka, koučka

Bratislava

null

Janette Horstmann

Koučka

Lučenec

null

Tomáš Fülöp

Manažér, kouč

Lučenec

null

Eva Timková, PCC, PKcS

Senior koučka, lektorka koučovania

Košice

null

Maťa Magic

Koučka, lektorka

Košice

null

Lucia Bencková

Projektová manažérka, lektorka, koučka

Košice

null

Dana Kaščáková

Koučka

Košice

null

Tatiana Červená

Manažérka, lektorka, koučka

Nitra

null

Ivana Havranová

Manažérka, koučka

Nitra

null

Zlatica M. Stubbs, PCC, PKcS

Senior koučka, mentorka

Žilina

null

Peter Seemann, ACC

Kouč, lektor

Žilina

Ohlasy účastníkov

TOP boli pre mňa konkrétne názory na význam koučingu od ľudí z praxe, zo spoločností KROS, GGB, Hotel Diplomat a ich skúsenosti pri nastavovaní firemnej kultúry, ich produktov a cieľov hlbších, než len samotný profit. Prišiel som na účinnú formu riešenia problémov v prevádzke, a to zapojením ľudí na všetkých úrovniach (nielen direktívnym rozhodnutím manažmentu, ako doteraz) a už aplikujem aj v praxi a funguje skvele 😉

GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o., Július Cíba, manažér logistiky

Pre mňa bol najzaujímavejší určite individuálny koučing na konci podujatia. Bolo úžasné vyskúšať si hneď v praxi to, o čom to celé je. Tiež bolo zaujímavé vypočuť si reálne skúsenosti s koučovaním v rôznych oblastiach podnikania, teda s ľuďmi v rôznych profesiách. Prežila som naozaj plnohodnotné popoludnie a odporúčala by som ho každému, kto pracuje s ľuďmi.

Zástupkyňa vedúcej oddelenia SW podpory

Veľmi sa mi páčili skúsenosti DELL, viem si predstaviť, že z hľadiska kultúry je toto presne tá aktivita, ktorú naša banka potrebuje. Všetky prednášky boli super, ale táto ma oslovila z hľadiska aktuálnosti tém, ktoré momentálne riešime.

VUB, HR Business Partner Senior

Užitočnosť podujatia hodnotím známkou 10 z 10 možných. Najužitočnejšie pre mňa boli spôsoby motivácie zamestnancov, info o peercoachingu a výmena skúseností s ostatnými účastníkmi.

DATAROOM s.r.o., Róbert Gaži

Prínosom bolo ďalšie “rozširovanie možností” pri zavádzaní koučingu, koučovanej kultúry vo firmách cez skúsenosti pozvaných hostí. Inšpiratívna bola skúsenosť s ponukou koučovania manažérkou spoločnosti, kde boli zavádzane prvky koučovanej kultúry. Prínosná bola aj možnosť spoznať v inej forme “škálovanie“.

Team Industries, s.r.o., Marek Koreň, CFO

O nás

Slovenská asociácia koučov – SAKo

združenie

 • profesionálnych koučov
 • koučov v rozvoji
 • koučujúcich manažérov
 • sympatizantov koučovania

kde nájdete

 • individuálny rozvoj vašich vlastných schopností
 • zlepšenie spolupráce v skupinách a tímoch
 • efektívneho sprievodcu procesom zmeny
 • príležitosť pre budovanie koučovacej kultúry

Rastieme spolu, pridajte sa k nám!

celoslovenské stretnutie koučov

Kontakt

Máte otázky a neváhate ich použiť?

Písomná premyslená odpoveď sako@sako.sk
Ústna zamyslená odpoveď
0907 373 792

Úvod   |   Obsah  |   Cena  |   Miesta a termíny   |   Lektori   |   Ohlasy   |   O nás   | Kontakt