5 najčastejšie používaných koučovacích nástrojov v manažérskej praxi

5 najčastejšie používaných koučovacích nástrojov v manažérskej praxi

Poznáte to?

  1. Je porada, vedú sa siahodlhé diskusie bez riešenia, čas beží, žiadne  dohody, emócie sú na hrane. Všetci sa vrátia na svoje miesta, rozmýšľajú, čo vlastne majú robiť, na čom sa dohodli a urobia, čo považujú za najvhodnejšie.
  2. Je porada, riaditeľ si povie svoje, všetci sú ticho, myslia si o tom svoje, zapíšu si poznámky a dúfajú, že to čoskoro skončí. Po porade si v tichosti zanadávajú a spravia, čo musia.
  3. Je porada, riaditeľ dá štruktúrovane body, ktoré je potrebné vyriešiť, každý dostane časovo ohraničený priestor na vyjadrenie, dohodnú sa na postupe a idú realizovať to, na čom sa dohodli.

To bola malá ukážka rôznych štýlov riadenia. Samozrejme, že drvivá väčšina ľudí označí za najlepší štýl riadenia uvedený v 3. bode. Otázka znie prečo? Pretože líder z 3. ukážky verí svojim ľuďom a oni zase vedia robiť rozhodnutia a prebrať za ne zodpovednosť.

19. februára 2024Comments Offkoučovací prístup