Koučovací prístup na vysokých školách – nadväzujúce workshopy

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Nadväzujúce tematické workshopy

Termíny: II. polrok 2021 | Rozsah: 4 hodiny | Forma: online | Cena: 50 € / 1 účastníka

Po realizácii série Úvodných online workshopov na VŠ so základnými informáciami o koučovaní a koučovacom prístupe, sme na základe spätnej väzby a konkrétneho záujmu od účastníkov pripravili workshopy na nadväzujúce preferované témy.

Ponúkame vám možnosť v krátkom formáte získať ďalšie praktické nástroje a zručnosti, ktoré môžete ihneď využiť vo svojej práci a môžu vám uľahčiť profesijný aj osobný život.

Odporúčame absolvovať aj Úvodný online workshop (bezplatný).

Workshopy na konkrétne vybraté témy budeme postupne pripravovať ako samostatné rozvojové aktivity v oblasti koučovania a používania koučovacieho prístupu na VŠ.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa konkrétneho  worskhopu, prejavte Váš predbežný záujem vyplnením prihlášky.

Plánovaný termín realizácie bude uskutočnený iba v prípade, že bude záväzne prihlásených minimálne 6 účastníkov.

I. Koučovacie techniky a nástroje

Termín: II. polrok 2021

Na workshope sa oboznámite so základnými koučovacími technikami a nástrojmi. Vyskúšate si a zažijete vybrané nástroje a možnosti ich aplikovania do praxe. Vybrané prístupy môžete používať vo svojej práci pri hľadaní nových nápadov, definovaní cieľov, posudzovaní vhodných riešení, príprave projektov a pri výučbe.

Témy

 • Aktívne počúvanie
 • Nastavenie koučovacieho myslenia a prístupu
 • Mapovacie nástroje Koleso, Škála

Prínosy

 • Rozvoj aktívneho počúvania ako základného predpokladu pre nastavenie koučovacieho myslenia
 • Efektívnejší a flexibilný pohľad na výučbu a tvorbu projektov

Lektori

II. Efektívnejšia komunikácia a spolupráca

Termín: II. polrok 2021

Workshop poskytuje štruktúrovaný pohľad na zložky komunikácie a porozumenie rozdielu medzi viac a menej efektívnou komunikáciou, ako aj prepojeniu komunikácie a spolupráce. Účastníci si prakticky osvoja postup krokov umožňujúcich komunikovať efektívnejšie, budovať predpoklady spolupráce a podporovať vďaka tomu produktívne postoje prostredníctvom koučovacích princípov a techník.

Témy

 • predpoklady a prekážky efektívnej komunikácie
 • win-win prístup pri tvorení spolupráce
 • aktívne budovanie efektívnej komunikácie
 • praktické situácie a nácvik efektívneho prístupu

Prínosy

 • porozumenie prepojenia motivácie a efektívnosti v komunikácii aj pri spolupráci
 • základy kladenia otázok, ktoré umožňujú zvyšovať efektívny prístup

Lektorka

Andrea Profantová, PCC, MKcS

III. Zvýšenie motivácie a angažovanosti

Termín: II. polrok 2021

Od motivácie ku angažovanosti – cez porozumenie princípov motivácie sa pozrieme na zložky angažovanosti. Prakticky uchopíme vlastnú motiváciu a angažovanosť v rôznych situáciách. Vďaka uvedomeniam, čo všetko definuje mieru angažovanosti dokážeme po tomto workshope lepšie pracovať s motiváciou a angažovanosťou iných s využitím koučovacieho prístupu.

Témy

 • rozdiel medzi motiváciou a angažovanosťou
 • princípy fungovania motivácie
 • stavebné kamene angažovanosti
 • vlastná motivácia a angažovanosť
 • zvyšovanie motivácie a angažovanosti u iných

Prínosy

 • porozumenie možnostiam zvyšovania motivácie a angažovanosti u seba a u iných
 • praktické uchopenie práce s motiváciou a angažovanosťou s cieľom ich zvyšovania

Lektorka

Andrea Profantová, PCC, MKcS

Míľniky

Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.
Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).