Certifikácia koučov

Certifikácia koučov

certifikácia koučov

Zdroj: ICF (2014)

KOUČ CERTIFIKOVANÝ
SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV

certifikácia koučovCieľom Slovenskej asociácie koučov je podporovať koučov nielen v ich profesionálnom rozvoji, ale aj  pri uplatnení sa na trhu. Z tohto dôvodu  sme vytvorili certifikačný systém koučov v slovenskom jazyku, ktorý od nezávislej autority umožňuje získať certifikát potvrdzujúci znalosti, zručnosti a prax v odbore koučovania na jednej z troch úrovní:

 1. Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka KcS, odpovedá ACC podľa ICF).
 2. Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka PKcS, odpovedá PCC podľa ICF)
 3. Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka MKcS, odpovedá MCC podľa ICF)

 

Vlastniť certifikát SAKo je pre koučov výhodou

 • je objektívnym potvrdením ich odborných znalostí a schopností podľa medzinárodných štandardov definovaných ICF (Medzinárodná federácia koučov),
 • poukazuje na dostatočné praktické skúsenosti s profesionálnym koučovaním,
 • umožňuje odlíšiť sa na trhu od koučov bez adekvátneho vzdelania a praxe,
 • pozitívne vplýva na dôveryhodnosť kouča a pomáha pri získavaní nových klientov,
 • samotných koučov inšpiruje k neustálemu rozvíjaniu sa v oblasti koučovania a pomáha im cítiť sa sebavedomo pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi.

Certifikácia rešpektuje všetky školy a vzdelanie pre koučov, ktoré obsahujú a rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF.

Držiteľom ICF certifikátov a úspešným absolventom ACTP kurzov je k dispozícii skrátené konanie.

Poplatok za certifikáciu

Pre členov SAKo:

a) 200 € pre nového žiadateľa
b) 50 € pre žiadateľa o obnovu certifikátu
c) 100 € pre absolventa ACTP kurzu v tzv. skrátenom konaní (platí pre KcS a PKcS)
d) 50 € pre držiteľa ICF ACC certifikátu/ 20 € pre držiteľa ICF PCC, MCC certifikátu (a s ním porovnateľného)

Pre nečlena SAKo:
+ 100 €  vo všetkých typoch certifikácie

Dokumenty k SAKo certifikácii koučov

Názov dokumentu
Pokyny pre uchádzačov
Dokument A: Žiadosť o certifikáciu
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
Príloha B: Vzdelanie kouča
Príloha C: Video alebo audio nahrávka koučovacieho rozhovoru
Príloha D: Písomná sebareflexia kompetencií preukázaných v koučovacom rozhovore
Príloha E: Súhlas s použitím dôverných informácií
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)

(aktualizácia dokumentov v tabuľke k 30.06.2020 )

Zoznam Koučov certifikovaných SAKo