Certifikácia koučov

Certifikácia koučov

KOUČ CERTIFIKOVANÝ
SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU KOUČOV

Certifikát kouča SAKoCieľom Slovenskej asociácie koučov je podporovať koučov nielen v ich profesionálnom rozvoji, ale aj  pri uplatnení sa na trhu. Z tohto dôvodu  sme vytvorili certifikačný systém koučov v slovenskom jazyku, ktorý od nezávislej autority umožňuje získať certifikát potvrdzujúci znalosti, zručnosti a prax v odbore koučovania na jednej z troch úrovní:

 1. Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka KcS, odpovedá ACC podľa ICF).
 2. Profesionálny kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka PKcS, odpovedá PCC podľa ICF)
 3. Majster kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov
  (skratka MKcS, odpovedá MCC podľa ICF)

 

Vlastniť certifikát SAKo je pre koučov výhodou

 • je objektívnym potvrdením ich odborných znalostí a schopností podľa medzinárodných štandardov definovaných ICF (Medzinárodná federácia koučov),
 • poukazuje na dostatočné praktické skúsenosti s profesionálnym koučovaním,
 • umožňuje odlíšiť sa na trhu od koučov bez adekvátneho vzdelania a praxe,
 • pozitívne vplýva na dôveryhodnosť kouča a pomáha pri získavaní nových klientov,
 • samotných koučov inšpiruje k neustálemu rozvíjaniu sa v oblasti koučovania a pomáha im cítiť sa sebavedomo pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi.

Certifikácia rešpektuje všetky školy a vzdelanie pre koučov, ktoré obsahujú a rozvíjajú kľúčové kompetencie kouča podľa štandardov ICF.

Držiteľom ICF certifikátov a úspešným absolventom ACTP kurzov je k dispozícii v rámci pôvodného systému tzv. „skrátené konanie“ za zvýhodnený poplatok, bez absolvovania skúškového koučovacieho rozhovoru, nakoľko skúšku na rovnakej úrovni majú absolvovanú v rámci ICF alebo akreditovaného ACTP kurzu.

 

2 cesty SAKo certifikácie KcS a PKcS

Pôvodný SAKo certifikačný systém vznikol v roku 2011. V podstate ide o medzinárodný systém ICF, prispôsobený slovenskému prostrediu s cieľom eliminovať prípadnú jazykovú bariéru u koučov, ktorí váhajú s certifikáciou kvôli nedostatočnému zvládaniu cudzieho jazyka. V porovnaní s inými certifikačnými systémami (napr. ICF, ČAKO) poskytuje cenovú výhodu. Zároveň ponúka príležitosť na získanie informácií a skúseností pre proces medzinárodnej certifikácie (ICF, EMCC, …).

 1. Pôvodný SAKo certifikačný systém vznikol v roku 2011. V podstate ide o medzinárodný systém ICF, prispôsobený slovenskému prostrediu s cieľom eliminovať prípadnú jazykovú bariéru u koučov, ktorí váhajú s certifikáciou kvôli nedostatočnému zvládaniu cudzieho jazyka. V porovnaní s inými certifikačnými systémami (napr. ICF, ČAKO) poskytuje cenovú výhodu. Zároveň ponúka príležitosť na získanie informácií a skúseností pre proces medzinárodnej certifikácie (ICF, EMCC, …).
 2. Pilotnú alternatívu certifikácie 1. stupňa – KcS sme k tomuto existujúcemu systému zaviedli  roku 2018.
  K existujúcej SAKO certifikácii PKcS sme pridali v roku 2019 pilotnú alternatívu, podľa priloženej tabuľky. Táto alternatíva certifikácie sa ICF naďalej prispôsobuje kritériami hodnotenia kľúčových spôsobilostí kouča, aby kvalita koučovania v SAKo zodpovedala medzinárodným štandardom. V spôsobe preukazovania ide ale SAKo vlastnou cestou, ktorá je administratívne jednoduchšia a zároveň prakticky preukaznejšia. 

 

 

Porovnanie oboch ciest – pôvodného systému a pilotnej alternatívy k certifikácii KcS a PKcS – nájdete

v porovnávacej tabuľke.

Pri podávaní žiadosti o certifikáciu 1. stupňa (KcS)  a 2. stupňa (PKcS )sa môžete rozhodnúť, či chcete využiť doterajší systém alebo pilotnú alternatívu. Pri certifikácii MKcS platí zatiaľ doterajší systém.

 

Termíny certifikačných skúšok
podľa pôvodného systému 2020

Jarný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 13.03.2020,
 • certifikačná skúška 13.05.2020 10:00-16:00

Jesenný termín

 • zaslanie prihlášok a podkladov do 11.09.2020,
 • certifikačná skúška 11.11.2020 10:00-16:00

V prípade záujmu o alternatívny spôsob certifikácie sa termín dohaduje samostatne.

Dokumenty k SAKo certifikácii koučov

(pre pilotnú alternatívu stačí poslať len dokumenty uvedené vo vyššie uvedenej porovnávacej tabuľke)

Názov dokumentu Pošlite nám (elektronicky)
Pokyny pre uchádzačov
Dokument A: Žiadosť o certifikáciu
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (60 kB)
Príloha B: Vzdelanie kouča
Príloha C: Výkaz koučovania
Príloha D: Výkaz mentoringu
excel ( 92 kB)
Príloha E: Súhlas s použitím dôverných informácií
(vyplniť, vytlačiť, podpísať, skenovať)
word (44 kB)
Príloha F: Osvedčenia o predošlom vzdelaní a skúškach vaše skeny
Príloha G: Video alebo audio nahrávka koučovacieho rozhovoru vaša nahrávka
Príloha H: Písomná sebareflexia kompetencií preukázaných v koučovacom rozhovore word (44 kB)

(aktualizácia dokumentov v tabuľke k 28.2.2020 )

Ak máte záujem o certifikáciu kouča, prečítajte si, prosím, dokumenty uvedené v tabuľke vyššie a pošlite nám do stanoveného termínu vyplnenú Žiadosť s požadovanými prílohami, e-mailom na certifikacia@sako.sk (uprednostňujeme e-mailový kontakt pred telefonickým – 0907 37 37 92).

 

Stručný súhrn požiadaviek na koučov

Kalendár podujatí