Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Iniciatíva JE podporovaná partnerskými profesijnými organizáciami koučov Slovenska: ICF SK a SAKO.

Naša vízia

Poslaním Iniciatívy pre zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy je realizovať dlhodobú víziu, aby sa na slovenských vysokých školách a univerzitách vedome a cielene využíval koučovací prístup, t. j.:

 • aby ho využívali pedagógovia pri vyučovaní,
 • aby mali študenti príležitosť získať túto zručnosť,
 • aby mali pedagógovia a študenti možnosť byť koučovaní

a súčasťou celého procesu je aj posilnenie povedomia o SAKo a ICF SK ako odborných autoritách v oblasti koučovania.

Aké sú prínosy koučovacieho prístupu v medziľudských vzťahoch?

Pozitívni ľudia

Napriek neistote spôsobenej redukciou pracovnej sily a inými faktormi, očakávania od ľudí ostávajú vysoké. Znovunastolenie sebadôvery a sebaistoty pri riešení výziev je kritické pre plnenie organizačných potrieb.

Zlepšená sebaistota

Zlepšenie manažmentu firiem

Zlepšený časový manažment

Zlepšenie efektívnosti tímov

Zvýšená produktivita

Profesionálny koučing má za cieľ maximalizáciu potenciálu. Pri dosahovaní tohto cieľa sa odomykajú zdroje produktivity a efektívnosti. Základom koučovania je proces, ktorý provokuje myslenie a podporuje sebavedomie pri hľadaní nových nápadov a riešení. A to častokrát aj napriek rastúcej komplexnosti a neistote.

Zlepšená pracovná výkonnosť

Zlepšenie vzťahov

Zlepšenie komunikačných zručností

Zlepšenie rovnováhy práce a života

ICF Global Coaching Study, April 2009, can be found at: http://www.coachfederation.org

Kvôli čomu zavádzať koučovací prístup na vysoké školy?

Možnosti využitia koučovacieho prístupu v praxi sú rozsiahle:

 • vízia, poslanie a strategické plánovanie, zavádzanie zmien,
 • špecifikácia, príprava a implementácia projektov,
 • vyhľadávanie a výber pracovníkov,
 • adaptácia a rozvoj kompetencií pracovníkov,
 • vedenie porád, delegovanie úloh, určovanie priorít,
 • hodnotiace a rozvojové pohovory, motivovanie, vzdelávanie,
 • spolupráca v tíme, vedenie ľudí, líderstvo,
 • komunikácia vo firme (odovzdávanie informácií, konštruktívne riešenia, zlepšenie vzťahov a firemnej kultúry),
 • komunikácia navonok  (špecifikácia požiadaviek, vyjednávanie zmluvných podmienok, udržiavanie vzťahov, riešenie reklamácií) a i.

 

Regionálni koordinátori

 • Mgr. Peter Seemann, PhD.

  Mgr. Peter Seemann, PhD., PCC

  Hlavný koordinátor a koordinátor Žilina

 • null

  Eva Timková, PCC, MKcS

  koordinátorka Prešov a Košice

 • icon

  Ingrid Schostoková

  Koordinátorka Bratislava

 • null

  Ing. Martina Kuncová

  Koordinátorka Zvolen

 • null

  Mgr. Eva Račková, PhD., ACC

  Koordinátorka Nitra

 • null

  Martina Gajdošová

  spolukoordinátorka

 • null

  Zdenka Klinková, PhD., ACC

  Koordinátorka Ružomberok

Ak ste členom SAKo alebo ICF SK a máte záujem sa pripojiť k Iniciatíve napíšte nám na sako@sako.sk.

Úvodný online workshop

o koučovacom prístupe pre akademických pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na zmenách v školstve.

Nadväzujúce tematické workshopy

pre získanie ďalších praktických nástrojov a zručností, ktoré môžete ihneď využiť vo svojej práci a môžu vám uľahčiť profesijný aj osobný život.

'Koučovanie a koučovací prístup pre VŠ' - rozvojový kurz

pre získanie komplexných poznatkov o princípoch, medzinárodných štandardoch a nástrojoch v koučovaní + praktické rozvinutie koučovacích zručností.

Aktívne zapojené univerzity a vysoké školy

Predstavenie iniciatívy – apríl 2019

Galéria

Chcete rozvíjať ľudí aj na Vašej škole? Ozvite sa nám!

Máte záujem o online webinár alebo ukážkový koučovací workshop pre Vašu vysokú školu alebo univerzitu? Radi Vašu požiadavku vypočujeme.

  Som:

  vedúci pracovníkzamestnanecpedagógdoktorandštudent

  Míľniky

  Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).
  Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.