Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov

putovný poobedný workshop
v 4 mestách Slovenska

organizovaný Slovenskou asociáciou koučov

pre všetkých, ktorí chcú pracovať na angažovanosti svojich zamestnancov a tímov

 • manažérov, riaditeľov, vedúcich
 • majiteľov firiem
 • HR manažérov a interných koučov

od profesionálnych koučov sa dozviete

 • ako mať angažovanejších a zodpovednejších zamestnancov
 • lojálnych spolupracovníkov
 • vnútorne motivovaných manažérov

od manažérov firiem sa dozviete

 • aký vplyv má koučovacia kultúra na angažovanosť ľudí
 • čo sa im osvedčilo
 • čo by už dnes robili inak

O skúsenosti sa podelia

logo GGB bearing technology
logo Martinus
logo Team Industries
logo U.S. Steel Košice
logo Hotel Diplomat
logo Filkorová Henrieta
logo Pivovary Topvar
logo Generali

Podeľte sa aj vy

a pozvite svojich známych

kolegov, manažérov, podnikateľov, ktorí sú nespokojní s prácou svojich zamestnancov, vzťahmi na pracovisku, výkonnosťou pracovníkov a mohlo by ich zaujímať, ako viesť ľudí aj tímy tak, aby sa cítili a pracovali ako na svojom.

Obsah workshopu

sa môže v jednotlivých mestách v závislosti od lektorov a hostí mierne líšiť

Príbehy hostí z praxe

Dozviete sa užitočné tipy, ako možno zvýšiť angažovanosť:

 • Vypočujete si osobné príbehy manažérov, ktorí začali viesť ľudí inak a čo im to prinieslo
 • Získate inšpirácie, ako riadiť tímy a firmy s menšou námahou k ešte lepším výsledkom

 

 

 

 

 

Workshop koučovacích zručností

Zažijete, čím sa koučovanie líši od iných spôsobov práce s ľuďmi a tímami:

 • Získate praktické, ihneď aplikovateľné návody, ako začať využívať koučovacie techniky pri vedení ľudí a riadení výkonu
 • Zistíte, aké sú základné predpoklady, aby mal koučovací prístup v práci manažéra účinok

 

 

 

Diskusia a networking

Získate odpovede na svoje otázky:

 • Dozviete sa o poslaní SAKo, kvalitnom koučovskom vzdelaní, certifikácii a zárukách kvality koučov na Slovensku
 • Vymeníte si skúsenosti s manažérmi z iných firiem, ktorí riešia podobné problémy ako vy
 • Budete mať priestor na diskusiu a networking s inými účastníkmi a s koučmi z Vášho regiónu
 • Môžete si dohodnúť ochutnávku individuálneho koučovania s profesionálnym koučom

Týmto podujatím to nekončí

Pokračujeme stretnutiami na regionálnych kluboch koučov alebo na interných Koučoviciach Slovenskej asociácie koučov.

Cena

podujatie je bezplatné

financuje ho Slovenská asociácia koučov s cieľom zvýšiť povedomie o koučingu ako progresívnom nástroji rozvoja ľudí a firiem. Zároveň vám vytvára priestor pre osobný kontakt s profesionálnymi koučmi pôsobiacimi vo vašom regióne a ich bližšie spoznanie.

Miesta a termíny

zoradené podľa dátumov konania

null

Žilina

<strong>19.10.2017</strong>, 17:00 - 19:00


Banka Žilina
Legionárska 1
Žilina

null

Bratislava

<strong>26.10.2017</strong>, 17:00 - 20:00


Maxman Consultants, s.r.o.
Gajova 4
Bratislava

null

Banská Bystrica

<strong>9.11.2017</strong>, 16:30 - 18:30


Štátna vedecká knižnica
Lazovná 9
Banská Bystrica

null

Košice

<strong>15.11.2017</strong>, 16:30 - 18:30


Kultúrno vzdelávacie centrum
Štátnej vedeckej knižnice
Pribinova 1
Košice

Čas workshopu je navrhnutý tak, aby ste ho stihli aj popri zamestnaní – workshopy sa konajú po 16:30 hod.

Lektori

ktorí vás budú workshopmi sprevádzať
(zľava doprava podľa mesta pôsobenia: ZA, BA, BB, KE)

null

Zlatica M. Stubbs, BA, PCC, PKcS

Senior koučka, mentorka

Senior koučka, mentorka, supervízorka koučov, trénerka koučovacích zručností pre manažérov. Má 20 rokov skúseností v manažérskych pozíciach. Koučuje už vyše 10 rokov. Zakladajúca členka SAKo a ICF Chapter Slovakia.

null

Ing. Gabriela Janíková, ACC, KcS

Manažérka, koučka

Manažérka s dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov a tímov. Viedla tímy pri negociáciách, ako aj pri designe, tvorbe a spúšťaní nových produktov na trh. Ako facilitátor a kouč podporovala viaceré tímy pri prechode zmenami a pri hľadaní riešení, ako fungovať efektívnejšie.

null

PhDr. Klára Giertlová, PCC, PKcS

Senior koučka a lektorka koučovania

Iniciátorka vzniku Slovenskej asociácie koučov a jej prvá predsedníčka (2006 – 2009). Po 9 rokoch koučovania v manažmente, HR a obchode vyvinula v r. 2003 prvý ucelený kurz koučovania na Slovensku. Je akreditovanou lektorkou inštitútu SolutionSurfers International v Luzerne, kde pripravuje koučov na medzinárodnú certifikáciu. V Tajove pri B. Bystrici vybudovala koučovacie stredisko s bohatou ponukou koučovacích služieb a kurzov, ktoré vyhľadávajú klienti z celej SR, ale aj z ČR.

null

RNDr. Peter Stefányi, PhD., PCC, PKcS

Kouč, lektor

Koučuje od roku 2008. Jeho špecializáciou je jednak koučing v rámci prípravy na pracovný pohovor, ale aj koučing pri zavádzaní zmien pre vyššie úrovne manažmentu. Trénuje leadership programy pre nižšie riadiace úrovne vo výrobných firmách, hlavne v oblasti automotive. Peter spolupracuje s medzinárodnou koučovacou školou Erickson International, Vancouver, Kanada, ako medzinárodný tréner koučovania pre skúsených koučov v rôznych krajinách sveta.

null

Peter Seemann

Kouč, lektor

Koučuje takmer 10 rokov. V oblasti výroby i služieb koučuje manažérov a tímy v rozvoji schopností, prekonávaní problémov, pri hľadaní riešení v praxi. Trénuje koučovacie, prezentačné a ďalšie manažérske zručnosti pre zefektívnenie práce s ľuďmi.

null

Mgr. Andrea Profantová, PCC

Kouč a konzultant

Po 11 rokoch korporátnej manažérskej praxe sa presunula do role externého konzultanta a kouča. Koučovací prístup využíva nielen pri koučovaní, ale v každej interakcii s klientmi, či už ide o strategické workshopy, projekty, alebo rozvoj talentov. Od roku 2015 rozvíja tému zmysluplnej angažovanosti z pohľadu individuálneho človeka a ako tieto východiská prenášať do zlepšovania leadershipu a napĺňania firemných potrieb.

null

Ing. Eva Timková, PCC, PKcS

Senior koučka a lektorka koučovania

Senior koučka, mentorka, lektorka a supervízorka koučovania, iniciátorka rozvoja koučovania, hlavne na východe Slovenska od roku 2006. Po pôsobení v manažérskych funkciách v oblasti výroby a služieb sa okrem koučovania, špecializuje aj na implementáciu koučovacieho prístupu v školstve, zdravotníctve, personalistike, manažmente a iných oblastiach. Eva je autorka a lektorka Akadémie koučovania, kde získavajú odborné akreditované vzdelanie noví koučovia a používatelia týchto zručností v praxi.

Ohlasy účastníkov

TOP boli pre mňa konkrétne názory na význam koučingu od ľudí z praxe, zo spoločností KROS, GGB, Hotel Diplomat a ich skúsenosti pri nastavovaní firemnej kultúry, ich produktov a cieľov hlbších, než len samotný profit. Prišiel som na účinnú formu riešenia problémov v prevádzke, a to zapojením ľudí na všetkých úrovniach (nielen direktívnym rozhodnutím manažmentu, ako doteraz) a už aplikujem aj v praxi a funguje skvele 😉

GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o., Július Cíba, manažér logistiky

Pre mňa bol najzaujímavejší určite individuálny koučing na konci podujatia. Bolo úžasné vyskúšať si hneď v praxi to, o čom to celé je. Tiež bolo zaujímavé vypočuť si reálne skúsenosti s koučovaním v rôznych oblastiach podnikania, teda s ľuďmi v rôznych profesiách. Prežila som naozaj plnohodnotné popoludnie a odporúčala by som ho každému, kto pracuje s ľuďmi.

Zástupkyňa vedúcej oddelenia SW podpory

Veľmi sa mi páčili skúsenosti DELL, viem si predstaviť, že z hľadiska kultúry je toto presne tá aktivita, ktorú naša banka potrebuje. Všetky prednášky boli super, ale táto ma oslovila z hľadiska aktuálnosti tém, ktoré momentálne riešime.

VUB, HR Business Partner Senior

Užitočnosť podujatia hodnotím známkou 10 z 10 možných. Najužitočnejšie pre mňa boli spôsoby motivácie zamestnancov, info o peercoachingu a výmena skúseností s ostatnými účastníkmi.

DATAROOM s.r.o., Róbert Gaži

Prínosom bolo ďalšie “rozširovanie možností” pri zavádzaní koučingu, koučovanej kultúry vo firmách cez skúsenosti pozvaných hostí. Inšpiratívna bola skúsenosť s ponukou koučovania manažérkou spoločnosti, kde boli zavádzane prvky koučovanej kultúry. Prínosná bola aj možnosť spoznať v inej forme “škálovanie“.

Team Industries, s.r.o., Marek Koreň, CFO

Mediálni partneri

O nás

Slovenská asociácia koučov – SAKo

združenie

 • profesionálnych koučov
 • koučov v rozvoji
 • koučujúcich manažérov
 • sympatizantov koučovania

kde nájdete

 • individuálny rozvoj vašich vlastných schopností
 • zlepšenie spolupráce v skupinách a tímoch
 • efektívneho sprievodcu procesom zmeny
 • príležitosť pre budovanie koučovacej kultúry

Rastieme spolu, pridajte sa k nám!

celoslovenské stretnutie koučov

Kontakt

Máte otázky a neváhate ich použiť?

Písomná premyslená odpoveď koucovia@koucovia.sk

Ústna zamyslená odpoveď
0903 955 939