Vzdelanie kouča

Vzdelanie kouča

Chcete sa stať koučom?

Dobrý kouč potrebuje kvalitné vzdelanie, vďaka ktorému bude môcť kvalitne vykonávať svoju profesiu a využívať v prospech klienta všetky výhody základných princípov koučovacieho rozhovoru. Tým klientovi umožní dosahovať želané výsledky prostredníctvom využitia jeho vlastného potenciálu.

Kouč s kvalitným vzdelaním dokáže rozlíšiť koučing od terapie, mentoringu, poradenstva aj konzultingu a viesť koučovací rozhovor s rešpektovaním kľúčových spôsobilostí koučov definovaných ICF. Odborným vzdelaním sa odlíši od tých, ktorí pojem “kouč” používajú na vykonávanie iných pomáhajúcich profesií.

S kvalitným vzdelaním je možné rýchlejšie a ľahšie získať praktické skúsenosti, klientov a pozitívne výsledky s nimi.

Na tejto stránke nájdete profesionálne vzdelávacie aktivity ponúkané na Slovensku, ktorých úspešné absolvovanie umožní vykonávať prax kouča podľa štandardov nadnárodných asociácií (napr. ICF, EMCC) v rôznych akreditačných stupňoch (napr. ACTP, ACSTH, CCE, KaS, SVK).

Odporúčané koučovacie školy

Postupne budú pribúdať ďalšie vzdelávacie aktivity akreditované Slovenskou asociáciou koučov a ICF.

Vysvetlivky k skratkám

Pre zabezpečenie kvality výcviku koučov ICF a SAKo akreditujú výcvikové programy koučovania, ktoré spĺňajú medzinárodne dohodnuté minimálne štandardy.

ICF ponúka 3 typy akreditácie programov:

 1. Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania
  Výcvikový program akreditovaný ICF ako ACTP je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko. ACTP zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF (ICF Core Competencies), Etického kódexu (Code of Ethics) a definície koučovania podľa ICF (ICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka.
 2. Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF
  Program schválený ICF ako ACSTH – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF (Approved Coach Specific Training Hours) je považovaný za výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dá vyskladať ucelené vzdelávanie). Vzdelávanie typu ACSTH obsahuje minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča a pozorovaných koučovacích rozhovorov.
 3. Continuing Coach Education (CCE) – Ďalšie vzdelávanie kouča
  Program schválený ICF ako Ďalšie vzdelávanie kouča – Continuing Coach Education (CCE) je určený pre koučov, ktorí už majú certifikáty ICF alebo ktorí ukončili základný koučovský výcvik. Program schválený ako CCE môže obsahovať pokročilý výcvik kouča, ktorý priamo nadväzuje na kľúčové kompetencie kouča alebo ich rozširuje, a/alebo výcvik v zručnostiach, ktoré prispievajú k odbornému rozvoju kouča (napr. osobný rozvoj, koučovské hodnotenia a nástroje, budovanie vlastnej koučovskej praxe alebo iný obsah, ktorý nepatrí medzi kľúčové kompetencie kouča.

SAKo ponúka 2 typy akreditácie programov:

 1. Ucelené vzdelávacie aktivity poskytujúce minimálne základné vzdelanie v koučovaní (najmenej 60-hodinové ucelené aktivity podporujúce rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča, ukončené praktickou záverečnou skúškou).
 2. Čiastkové vzdelávacie aktivity podporujúce osvojenie si a rozvoj niektorých kľúčových kompetencií kouča (semináre, workshopy).
  • Krátke vzdelávacie aktivity pre ktoré schvaľuje SAKo vzdelávacie kredity (SVK), ktoré sú využiteľné pri dokladaní priebežného vzdelávania pri obnove SAKo certifikácie kouča.

Kalendár podujatí

Look for more

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Look for more

You have no events for this month

Look for more

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Import to Google Calendar

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!
  Places left: 0

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io