Koučovací prístup na vysokých školách – úvodný workshop

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Úvodný online workshop

o koučovacom prístupe pre akademických pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na zmenách v školstve.

Príďte sa inšpirovať ako nájsť tie najlepšie riešenia, účinné kroky a čo podporí ich implementáciu. Ponúkame vám možnosť zážitkovou formou nadobudnúť základné poznatky o koučovaní a koučovacom prístupe. Dozviete sa viac o tom, v čom sa navzájom líšia a aké sú ich prínosy. Zažijete prakticky, aký je to rozdiel, ak kladieme koučovacie otázky a niečo o ich využití vo vysokoškolskej praxi.

Túto príležitosť máte počas bezplatného online workshopu v termínoch:

Dátum:
Čas:
Miesto:

II. polrok 2021

Zoom (online)

Rámcová osnova online workshopu

  • Úvodné zoznámenie: Kto? Čo? Kvôli čomu?
  • Oboznámenie s konkrétnymi očakávaniami účastníkov a cieľom workshopu.
  • Kde ste na ceste v poznatkoch o koučovaní?
  • Zážitok v skupine (súčasný stav a objavovanie zdrojov a nástroj pre nový smer).
  • Spätná väzba – vnímané a možné benefity používania koučovacieho prístupu.

Počas obdobia od novembra 2020 do marca 2021 sme tento workshop realizovali už 14 krát pre 153 účastníkov z radov VŠ. Na základe ich spätnej väzby sme pripravili nadväzujúce tematické workshopy a rozvojový kurz Koučovanie a koučovací prístup na VŠ.

Tím lektorov

Workshopom vás budú sprevádzať vždy dvaja profesionálni kouči z tímu lektorov:

Míľniky

Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.
Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).