Ako si vybrať kouča

Ako si vybrať kouča

Slovenská asociácia koučov je organizácia, ktorá vytvorila z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Ak si kladiete otázku, ako si vybrať toho správneho kouča pre svoj rozvoj, ste tu správne.

Najčastejšie kritéria pri výbere správneho kouča sú:

1. Vzdelanie, odbornosť, prax

V súčasnosti sa pojem koučing často spája aj s prístupmi, ktoré sa neriadia kľúčovými kompetenciami kouča definovanými Medzinárodnou federáciou koučov (ICF). Preto, ak máte záujem o kouča a nie mentora, poradcu, trénera, lektora, či terapeuta, odporúčame vám, overiť si, či je jeho kvalifikácia adekvátna, čiže zameraná na samotný proces koučovania.

Kurzy komunikačných a manažérskych zručností alebo kurzy personálneho poradenstva sa považujú za doplňujúce vzdelávanie, ktoré kouč môže mať, no prioritne sa nevenujú spôsobilostiam, ktoré sa pri koučovaní vyžadujú. Kvalitné vzdelanie poskytujú viaceré inštitúcie na Slovensku aj v zahraničí a ich vzdelávací program môže byť akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov alebo Medzinárodnou federáciou koučov.

Všetci koučovia, ktorí patria medzi riadnych členov Slovenskej asociácie koučov, spĺňajú kritéria vhodného vzdelania z hľadiska obsahu aj počtu hodín. Dôležité je prihliadať aj na to, či je kouč vo svojej profesii aktívny a naďalej sa rozvíja.

Ďalším stupňom overenia kvalifikácie je certifikácia koučov, ktorú vykonáva napr. medzinárodná federácia ICF aj slovenská asociácia SAKo.

2. Referencie

Z odporúčaní a slov iných ľudí sa môžete o spôsobe práce kouča veľa dozvedieť. Pamätajte však na to, že každému môže vyhovovať iný prístup. Preto sa pred výberom kouča zamyslite nad tým, čo od neho očakávate a najviac potrebujete pre dosiahnutie svojho cieľa .

3. Zladenie, dôvera a subjektívne vnímanie

Úspešný koučing závisí aj od miery zladenia sa kouča a klienta a od dôvery klienta ku koučovi . Bez toho nie je možné vytvoriť prostredie bezpečia a otvorenosti, potrebnú na nájdenie riešení a dosiahnutie cieľov. Má byť samozrejmosťou, že kouč naplno rešpektuje dôvernosť  rozhovoru a dodržiava zásady Etického kódexu koučov.

Podľa svojej povahy alebo témy koučovania môže klient ku konkrétnemu koučovi inklinovať viac alebo menej. Preto môže byť užitočné vyskúšať viacerých koučov a na základe toho posúdiť, ktorý sa javí ako najvhodnejší.

Kalendár podujatí