Certifikácia profesionálov aplikujúcich koučovací prístup (CPAKP)

CPAKP je určená pre manažérov z podnikateľskej sféry, ale aj profesionálov z iných oblastí ako verejná správa, školstvo, či zdravotníctvo. Jej účelom je odborné a nezávislé overenie správnosti a účinnosti používania koučovacieho prístupu.

SAKo definuje koučovací prístup ako

uplatňovanie koučovacieho myslenia, koučovacích otázok, vybraných zručností a nástrojov v rešpektuplnej medziľudskej interakcii najmä pri vedení, podpore, či rozvoji ľudí. Zmyslom je zvýšenie uvedomenia, samostatnosti, spôsobilosti alebo zodpovednosti človeka pri riešení úloh, situácií a výziev.

Certifikácia skúma, či uchádzač v dostatočnej miere ovláda kľúčové kompetencie/zručnosti koučovacieho prístupu, definované SAKo.

Hlavné parametre CPAKP

Požiadavka / parameter Certifikácia profesionálov aplikujúcich koučovací prístup
Kvalifikačný stupeň Certifikovaný professional aplikujúci koučovací prístup
Hodnotenie kľúčových kompetencií koučovacieho prístupu Kompetencie koučovacieho prístupu definované SAKo
Hodnotené oblasti
 1. Diskusia k sebareflexii kompetencií koučovacieho prístupu, otázky hodnotiteľov
 2. Modelový rozhovor s hodnotiteľom na preukázanie použitia koučovacieho prístupu
Podklady
 • Vyplnený formulár kľúčových kompetencií koučovacieho prístupu
 • Uvedenie absolvovaného vzdelania v žiadosti (nepovinné)
Povinné vzdelanie SAKo neposudzuje
Povinná prax v koučovaní SAKo neposudzuje
Platnosť certifikátu Časovo neobmedzená
Cena certifikácie
 • 250 € - profesionál v podnikateľskom sektore
 • 230 € - profesionál v štátnej a verejnej správe
 • 200 € - profesionál v zdravotníctve alebo školstve
Ceny sú konečné, SAKo nie je platcom DPH.

Certifikačný proces

Má tieto hlavné kroky:

 1. Vyplnenie a poslanie Žiadosti o certifikáciu profesionála aplikujúceho koučovací prístup a uhradenie poplatku
 2. Kontrola podkladov a dohodnutie termínov
 3. Vyplnenie online formulára “Sebareflexia kľúčových kompetencií koučovacieho prístupu” – viď. zoznam kľúčových kompetencií koučovacieho prístupu.
 4. Certifikačná online skúška
 5. Rozhodnutie o výsledku certifikácie

Bližšie informácie k certifikačnému procesu nájdete v Pokynoch pre uchádzača o certifikáciu profesionálov aplikujúcich koučovací prístup.

V prípade úspešného výsledku certifikácie obdrží uchádzač Certifikát s časovo neobmedzenou platnosťou (t.j. nie je potrebné ho obnovovať).