Koučovací prístup na vysokých školách – rozvojový kurz

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

'Koučovanie a koučovací prístup pre VŠ' - rozvojový kurz

Začiatok kurzu: II. polrok 2021 | Rozsah: 70 hod. (10 dní) | Cena: 1100 € /1 účastníka

Po realizácii série úvodných workshopov so základnými informáciami o koučovaní a koučovacom prístupe, sme na základe spätnej väzby a konkrétneho záujmu od účastníkov pripravili okrem nadväzujúcich tematických workshopoch na preferované témy, aj kurz rozvoja koučovacích zručností.

Účastníci počas 70 hodín nadobudnú komplexné poznatky o princípoch, medzinárodných štandardoch a nástrojoch v koučovaní, prakticky si rozvinú koučovacie zručnosti a tým získajú inovatívne postupy na aplikovanie koučovacieho prístupu vo svojom profesionálnom aj osobnom živote. Náplň kurzu je vhodná ako základná platforma koučovacieho prístupu pre vedúcich pracovníkov a aj pedagógov.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa kurzu, prejavte Váš predbežný záujem vyplnením prihlášky.

Odporúčame absolvovať aj Úvodný online workshop (bezplatný).

Plánovaný termín realizácie bude uskutočnený iba v prípade, že bude záväzne prihlásených minimálne 12 účastníkov.

Prínos

 • uľahčíte učenie sebe, aj vašim študentom
 • pomocou aktívneho počúvania a vhodne volených otázok viac využijete potenciál študentov, kolegov, resp. členov vášho projektového tímu
 • zaujmete a lepšie zaangažujete študentov, prípadne členov tímu a urobíte vaše stretnutia atraktívnejšími
 • posilníte praktickú schopnosť absolventov využívať odborné znalosti v praxi
 • zvýšite samostatnosť, zlepšíte výkon práce svojej, aj kolegov
 • zlepšíte svoju komunikáciu s rôznymi typmi osobností s ohľadom na ich individualitu
 • zlepšíte svoje vzťahy v profesijnom aj v osobnom živote
 • osvojíte si komunikáciu, ktorou aj z konfliktného rozhovoru môžete urobiť zaujímavú diskusiu
 • budete efektívnejšie spolupracovať s kolegami a so študentmi

Cieľ

 • prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania cez rozvoj pedagogických a riadiacich zručností
 • nadobudnúť inovatívny koučovací prístup cez osvojenie si praktickej koučovacej spôsobilosti
 • napomôcť vysporiadať sa s rôznorodosťou a množstvom zmien a zároveň posilniť očakávaný výkon
 • podporiť nájdenie optimálnych postupov, ujasniť si rozhodnutia, nájsť nové riešenia

Rozsah

Celkovo 70 hodín (10 dní po 7 hodín), z toho:

 • 8 dní prezenčne v 3 stretnutiach raz za mesiac:
  • 1. modul – 3dni
  • 2. modul – 2,5 dňa
  • 3. modul – 2,5 dňa (podľa dohody s účastníkmi)
 • 1 deň samostatná práca bez lektorov: 7 hod. (podľa dohody s účastníkmi) – vedenie vzájomných koučovacích rozhovorov, resp. koučovanie na pracovisku
 • 1 deň follow up / mentoring s lektorom (podľa dohody s účastníkmi)

Ukončenie kurzu

 • “POTVRDENIE o absolvovaní kurzu” od Slovenskej asociácie koučov
  – za aktívnu účasť a absolvovanie min. 90% rozsahu kurzu (63 zo 70 hodín).
 • “OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu” od Slovenskej asociácie koučov
  – za aktívnu účasť a absolvovanie min 90% rozsahu kurzu (63 zo 70 hodín) a preukázanie aplikácie koučovacieho prístupu.

Termíny

 • budú naplánované po naplnení kurzu

Miesto konania

 • presné miesto konania kurzu vyberieme podľa lokality, odkiaľ bude prevažná väčšina prihlásených
 • v prípade záujmu skupiny alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie, kurz prebehne online formou

Cena

 • komerčná cena prislúchajúca obdobným vzdelávacím aktivitám je min. 150 € / deň / osobu
 • zvýhodnená cena pre VŠ pracovníkov je 110 € / deň/ osobu, tj. 1100 € za kurz pri úhrade do zverejnenej uzávierky
 • mimoriadna zľava 10%, tj. cena 990 € za kurz pri úhrade minimálne 14 dní pred realizáciou kurzu

Ceny sú bez certifikácie.

Platobné a storno podmienky

 • SAKo vystaví zálohovú faktúru s cenou kurzu so splatnosťou pred začiatkom kurzu min. 7 dní.
 • Pri odhlásení sa menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu storno poplatok 100% z ceny alebo možnosť poslať náhradníka.

Tím lektorov

Míľniky