Druhy podujatí

Slovenská asociácia koučov ponúka v rámci koučovského vzdelávania 2 druhy aktivít:

  • pre verejnosť
  • pre členov

Pre verejnosť

ponúkame čiastkové vzdelávacie aktivity (diskusie, semináre, workshopy) typu „Úvod do koučingu„, pretože ucelené koučovské vzdelanie ponúkajú naši členovia. Zoznam akreditovaných koučovacích škôl našich členov pripravujeme.

Tieto naše aktivity sú určené predovšetkým širokej laickej verejnosti s cieľom ponúknuť záujemcom ochutnávku a vyskúšanie si, či by pre nich rola kouča bola vhodná, či majú pre ňu predpoklady.

Odborné koučovacie aktivity sa dejú napr. aj v rámci verejných Regionálnych klubov koučov alebo samostatných workshopov, viď Putovné poobedné workshopy.

Pre členov

či už profesionálnych koučov s „riadnym členstvom“ alebo sympatizantov koučovania s „pridruženým členstvom“ ponúkame odborné aktivity, ktoré idú viac do hĺbky a podporujú osvojenie a rozvoj konkrétnych kľúčových spôsobilostí kouča. Dejú sa v rámci:

Z histórie podujatí

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015 a staršie

Kalendár podujatí