Manažér ako kouč

Manažér ako kouč

Vo firemnom prostredí čoraz viac manažérov hľadá spôsob ako viesť a motivovať ľudí. Manažéri zistili, že direktívny prístup  príkazy a nariadenia už  nefungujú ako kedysi, že ľudia očakávajú viac priestoru a sebarealizácie. Zamestnanci hľadajú firemnú kultúru, s ktorou sa dokážu vnútorne stotožniť, čo ich potom motivuje k čo najlepšiemu výkonu. A jedným z kľúčových faktorov je pritom prístup ich nadriadeného – manažéra.

Koučing prináša manažérom spôsob, ako ľuďom priniesť to, čo hľadajú. Na druhej strane dáva manažérovi nástroj, ktorým môže efektívne delegovať, rozvíjať potenciál zamestnancov, motivovať ale aj budovať pozitívne medziľudské vzťahy.

Koučovací prístup sa vo firemnom prostredí dá využiť bez ohľadu na odvetvie. Dokáže výborne fungovať vo výrobnej sfére, štátnej správe, službách aj v ďalších oblastiach.  Koučovací prístup dnes manažéri využívajú predovšetkým:

 • pri výberom konaní a adaptačnom pláne
 • pri individuálnych personálnych pohovoroch
 • pri vedení porád
 • pri nastavovaní dlhodobých i krátkodobých plánov
 • pri hľadaní riešení na vzniknuté situácie dennej operatívy
 • pri zvýšení osobnej angažovanosti zamestnanca
 • pri zvyšovaní produktivity tímov
 • pri komunikácii, budovaní postojov a medziľudských vzťahov
 • pri strategickom nastavení firemnej kultúry

 

V tejto súvislosti sme viacerým manažérom, ktorí koučing aktívne vo svojej praxi využívajú, položili otázku:

V čom vidíte význam koučovacieho prístupu oproti „klasickému“ manažérskemu?

Tu sú niektoré odpovede:

Ing. M. Polča, Generálny riaditeľ pre zabezpečenie ľudských zdrojov, U.S.Steel Košice

 • Pracovníci rýchlejšie získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti
 • Dochádza k rýchlejšiemu zavádzaniu zmien s cieľom udržať krok s konkurenciou
 • Podporuje to inovácie a kreatívne myslenie
 • Umožňuje prenos zodpovednosti smerom k pracovníkom
 • Zlepšuje prípravu budúcich lídrov a odborníkov

Ing. A. Schovancová, riaditeľka HR, GGB Sučany

Koučovací prístup zvyšuje spokojnosť a angažovanosť zamestnancov. Prináša zvýšenú mieru sebarealizácie a zameranie na zlepšovanie procesov. Umožňuje sa stať učiacou sa organizáciou. Pomáha firme vyniknúť. zameriava sa na riešenia a zdroje. dáva priestor a slobodu.

Zlatka M. Stubbs, profesionálny kouč, pôvodne manažér vo výrobnom sektore

Koučovacím prístupom motivujeme zamestnancov k preberaniu zodpovednosti tým, že im pomáhame nájsť zdroje, ktoré v sebe majú a ktorých si neboli vedomí. Potom sú schopní nájsť vlastné riešenia. Manažér ako kouč verí v to, že každý z nás má v sebe potenciál, ktorý si ani sám neuvedomuje. Pri klasickom, viac direktívnom manažmente im povieme čo spraviť a očakávame, že to spravia tak ako si to prajeme. Namiesto motivácie je často apatia.

Ivana Havranová, GM Wellness hotela Diplomat****

Mojim cieľom bolo priniesť do segmentu služieb koučovací spôsob riadenia. Keďže pracujem v oblasti hotelierstva, koučovací prístup v prostredí, kde hrá zamestnanec osobitú rolu vo vzťahu k zákazníkovi a na dennej báze vytvára produkt pre ľudí, sa mi osvedčil ako mimoriadne prínosný. Práve týmto prístupom sme podporili kreativitu, motiváciu a v neposlednom rade znížili fluktuáciu v odvetví, kde je zvlášť vysoká. Koučovací prístup nám priniesol zmenu kultúry, kvalitu komunikácie a podporu uplatnenia a osobnostného rastu jednotlivcov.

Generácia „mileniánov“ vo firemnom prostredí

Do firemného prostredia v súčasnosti prichádza generácia mladých ľudí, tzv. „mileniánov“ s určitými špecifickými charakteristikami.

Ing. M. Polča, Generálny riaditeľ pre zabezpečenie ľudských zdrojov, U.S.Steel Košice

Pre mileniánov sú charakteristické ich ambície a túžba neustále sa učiť a rýchlo kariérne napredovať v rámci organizácie. Mileniali vyžadujú flexibilný prístup k práci (flexibilný pracovný čas, práca z domu, voľnosť/priestor pri riešení problémov ), ale aj pravidelnú spätnú väzbu (nie hodnotiace pohovory, ale okamžitá spätná väzba) a povzbudenie. Zakladajú si na rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Sú ochotní vyskúšať viacero pracovných príležitostí, aby našli tú, ktorá má podľa nich zmysel a ktorá ich uspokojuje.

Ing. A. Schovancová, riaditeľka HR, GGB Sučany

Očakávajú koučingový prístup. Odmietajú “hodiť do vody a plávať”. Vyžadujú prepracovaný rozvojový program. Vyžadujú zaujímavý balík zamestnaneckých výhod. Očakávajú slobodu, sebarealizáciu. Viac u nich funguje vnútorná motivácia.

A skúsenosti ukazujú, že koučovací prístup je tou správnou cestou ako s nimi pracovať.  Manažér, ktorý pracuje koučovacím spôsobom, sa aj v tomto prípade pýta namiesto toho, aby prikazoval. Pýta na riešenia k danému problému, hľadá so zamestnancom možnosti a potrebné zdroje. Manažér je tada aj v pozícii podporovateľa, ktorý načúva a vyzdvihuje potenciál toho, s kým pracuje. Zamestnanec získava v takomto prostredí pocit, že má zaujem byť súčasťou celku, dostáva priestor na sebarealizáciu, objavuje zmysel svojej práce. A to je to, čo táto generácia hľadá.

V neposlednom rade koučovací prístup pri práci s ľuďmi prináša význam aj v tom, že pri odhalení potenciálu daného jednotlivca dokáže organizácia veľmi účinne nastaviť prácu s nadanými a paerpektívnymi zamestnancami („talent manažment“). Týmto spôsobom môže obsadzovať kľúčové pozície z vlastných radov. Podporí tak zdravú firemnú atmosféru, ktorou motivuje svojich zamestnancov k angažovanosti a k lojalite. Zároveň môže je takýto prístup efektívnejší aj z pohľadu nákladov.

Kalendár podujatí

0 Events loaded

Zobraziť ďalšie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Na tento deň nemáte žiadne podujatie

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expirované
Probíhá

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expirované
  Probíhá
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Informace o události

  • Miesto konania

  • Program

  • Hosté

  • Účast

  • Počasie

  • Komentáře

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizátor stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  Událost expirovala

  Událost probíhá

  Přílohy

  Importovat do Google kalendára

  Miesto konania

  stec_replace_location

  Navigovať

  Nemůžu najít cestu!

  Detaily miesta konania

  stec_replace_details

  Žádný časový rozvrh

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Jste pozván/a na tuto událost!
  Places left: 0

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

  Správa o počasí

  Dnes stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vietor stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Vlhkosť stec_replace_current_humidity %

  Pocitovo stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Počasie

  Dátum

  Počasie

  Teplota

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Najbližších 24 hodín

  Funguje vďaka Forecast.io