Klára Giertlová, PhDr., PCC, MKcS

Koučovňa Tajov, 976 34 Tajov, Rekreačné chaty pod Lesákom č. 1127
Klára Giertlová, PhDr., PCC, MKcS
Členstvo : ICF / ICF SR / SAKo
Certifikácia : MKcS, PCC
Prax /hod : 2600
Kouč. vzdelanie /hod : 360
Príbuzné vzdelanie /hod : 800
Jazyk : slovenčina, maďarčina
Telefón : 0905 726 916

Koučujem od roku 1995 a som brief koučka – od prvej minúty koučujem tak, aby ma klient čo najskôr prestal potrebovať.

Moja cesta viedla od psychoterapie cez komplexné systemické koučovanie až k minimalistickým rozhovorom zameraným na užitočný pokrok v želanom smere. 

Som členka medzinárodnej fakulty SolutionSurfers International so sídlom v Luzerne, s právom lektorovať kurzy Brief Coaching (ACTP/ACSTH/CCE) a pripravovať koučov na medzinárodné certifikačné skúšky PCC. Vďaka tomu som získala veľa skúseností s mentoringom PCC kompetencií, ktoré mentorujem aj mimo kurzov Brief Coaching.

V extraviláne obce Tajov pri Banskej Bystrici som vybudovala pobytové koučovacie a vzdelávacie stredisko – Tajovskú koučovňu. Tu okrem kurzov Brief Coaching vediem aj iné kurzy, workshopy a semináre s tematikou prístupu zameraného na riešenie.

Tajovská Koučovňa je koncipovaná ako prírodná stavba – biodom v lesnom prostredí, ideálne miesto na koučovacie pobyty pre jednotlivcov a firemné tímy. 

Univerzita Komenského Bratislava, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých, rigorózna skúška v odbore Andragogika.

Manažérske vzdelanie: City University Bratislava - Milton Keyness: certifikátne kurzy Efektívny manažér, Finančný manažér, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, diplomový kurz Riadenie rozvoja organizácie.

  • Kurzy Brief Coaching akreditované ICF ako ACTP/ACSTH/CCE
  • Koučovacie pobyty pre jednotivcov a tímy vo vlastnom pobytovom koučovacom stredisku v Tajove
  • Projekty budovania koučovacej kultúry
  • Vedenie workshopov o koučovaní a koučovacom prístupe
  • Teambuilding
  • Rozvojové strediská
  • Zakladajúca členka a prvá predsedníčka SAKO (2006-2009)
  • Členka predsedníctva
  • Členka Akreditačnej a certifikačnej komisie

Príroda, psi, mačky