Katka Mešková

Štefánikova 14 Námestovo 02901
Katka Mešková
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF
Kouč. vzdelanie /hod : 120
Príbuzné vzdelanie /hod : 64
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina, poľština
Telefón : 0911567799

Môj príbeh nájdete tu https://www.facebook.com/VedomeSlobodne 

  • DiSC metodika - interpretácia a aplikácia pri tréningu zameranom na komunikačné schoposti, spolupráca v tíme, atď.
  • Tréner mäkkých zručností so zameraním na čerstvých manažérov, spätnú väzbu, spoluprácu