Ing. Peter Jászberényi, KcS Nitra, Slovensko
Ing. Peter Jászberényi, KcS
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Certifikácia : KcS
Prax /hod : 95
Kouč. vzdelanie /hod : 145
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0905562744

Mám za sebou mnohoročné skúsenosti ako projektový manažér a konzultant v prostredí slovenských firiem aj medzinárodných korporácií.
Dnes ako svoje poslanie vnímam podporu osobného rozvoja ľudí a napĺňam ho aj prostredníctvom koučingu. Taktiež sa venujem aktivitám na posilňovanie sociálnych spôsobilostí („soft skills“) manažérov a projektových manažérov a podpore kreatívneho vylepšovania s využitím koučingových princípov. Rozvoj koučingu na Slovensku podporujem aj aktívnou činnosťou v SAKo.

Konzultačný produkt Kreatívne inovácie je svojím prístupom jedinečný – je to vlastne „vylepšovanie na objednávku“. Oproti  overeným a všeobecne používaným postupom je jeho zámerom zistiť možnosti na vylepšenia najvhodnejšie pre konkrétne situácie a podmienky - produkt, službu, proces, organizáciu.

Je postavený na kombinácii koučingových princípov s kreatívnymi technikami s cieľom nájsť nové a netradičné uhly pohľadu.

Koučovacie techniky pomôžu kľúčovým členom organizácie identifikovať stav jednotlivých oblastí činnosti a možnosti ich vylepšenia. Vychádza sa z princípu, že členovia organizácie ju poznajú a pri správnom uhle pohľadu vidia, čo ju môže posunúť vpred. Kreatívny "človek zvonka" zase vidí organizáciu inak a môže prísť s ďalšími nápadmi a pridanou hodnotou.