Ing. Peter Jászberényi, KcS

Hlboká, Nitra, Slovensko
Ing. Peter Jászberényi, KcS
Adresár : Kouč
Členstvo : SAKo
Certifikácia : KcS
Prax /hod : 125
Kouč. vzdelanie /hod : 175
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0905562744

Mám za sebou mnohoročné skúsenosti ako projektový manažér a konzultant v prostredí slovenských firiem aj medzinárodných korporácií. Som spoluautorom alebo prekladateľom niekoľkých odborných publikácií z oblasti projektového riadenia. Viac ako 10 rokov som pôsobil aj vo vedení slovenskej asociácie projektových manažérov SPPR.

V dnešnej rýchlej dobe je neustály rozvoj nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspechu – či už jednotlivca, alebo organizácie. Podporu ľudí a firiem v ich rozvoji vnímam ako svoje poslanie a napĺňam ho napr. prostredníctvom koučingu a pôsobenia v Slovenskej asociácii koučov (SAKo). Taktiež sa venujem aktivitám na posilňovanie sociálnych spôsobilostí (‘soft skills’) manažérov a projektových manažérov a podpore strategického kreatívneho rozvoja firiem s využitím koučingových princípov.

Konzultačný produkt Kreatívne inovácie je svojím prístupom jedinečný – je to vlastne „vylepšovanie na objednávku“. Oproti  overeným a všeobecne používaným postupom je jeho zámerom zistiť možnosti na vylepšenia najvhodnejšie pre konkrétne situácie a podmienky - produkt, službu, proces, organizáciu.

Je postavený na kombinácii koučingových princípov s kreatívnymi technikami s cieľom nájsť nové a netradičné uhly pohľadu.

Koučovacie techniky pomôžu kľúčovým členom organizácie identifikovať stav jednotlivých oblastí činnosti a možnosti ich vylepšenia. Vychádza sa z princípu, že členovia organizácie ju poznajú a pri správnom uhle pohľadu vidia, čo ju môže posunúť vpred. Kreatívny "človek zvonka" zase vidí organizáciu inak a môže prísť s ďalšími nápadmi a pridanou hodnotou.