4 kvadrantné myslenie a kvantové aspekty mysle

4 kvadrantné myslenie a kvantové aspekty mysle

7.11.2020 sa uskutočnil workshop Petra Stefányiho, PCC, PhD. Veľmi zaujímavý, netradičný a hlavne nekonvenčný workshop s názvom „4 kvadrantné myslenie a kvantové aspekty mysle“. 

Už z jeho samotného názvu môžete badať, že kým sa Peter stal koučom bol kvantový fyzik a úvod tohto workshopu sa niesol v duchu bádania a odhaľovania ním zistených prepojení medzi mysľou a touto mystickou fyzikou. Ako sa jedného dňa rozhodol odísť zo sveta časticovej fyziky a zistiť, či sa dá aplikovať v bežnom svete, a ako práve v koučingu, našiel to, podľa jeho slov „pravé orechové“. 

Rozoberali sme samotnú existenciu hmoty a prázdnoty, plus vnímanie existencie našou mysľou. Čo je vlastne realita? Ukázal nám jeho rozdelenie, mysľou vnímaného sveta, založené na dôkazoch. Mapou nás previedol cez internú a externú realitu rozdelenú na kvadranty. 

Vyšiel s odvážnou myšlienkou o tom, že v našej DNA sú uchované skúsenosti a poznatky miliónov rokov evolúcie. Vzápätí nám však aj ukázal cvičenie ako sa ponoriť do svojho podvedomia a nájsť odpovede na otázky, ktorými sme sa za tento život doteraz možno ani nezaoberali. 

Peter s nami pozdieľal, ako pomocou 4 kvadrantovej mapy prísť na hlbší zmysel našich výziev a výziev našich koučovaných partnerov. Ako tento nový poznatok pretvoriť na výstižnú a silnú metaforu. Dozvedeli sme sa, ako ju použiť pri hľadaní a zameraní sa na cieľ alebo ako nájsť nový a nečakaný aspekt našej silnej metafory.Takto sme dostali odpoveď na to, čo sme chceli, a aj na otázky, na ktoré sme len počas workshopu prišli. Na všetko sme mali dostatok „kvánt času“ (kvantum času = 2 min., pozn. autora). Workshop bol bohatý na praktické testovanie nových koučovacích nástrojov, čo sme ako profesionálni kouči a nadšení študenti ocenili. 

Koniec workshopu sa niesol v znamení doplnenia poznatkov, ktoré pospájal ako „lego kocky do stavebnice“.

Workshop ma vnútorne veľmi obohatil a dal mi uistenia a odpovede, ktoré som potreboval dostať. Nové metódy obohatia moje koučovanie do budúcnosti. 

Vrelo odporúčam ????

Daniel Grančák, KcS, kouč 

Články vyjadrujú názory a postoje autorov a nie sú vyjadrením postojov SAKo. 

11. decembra 2020Comments OffKoučing | workshop
Komentáre

Komentáre sú vypnuté