Regionálny klub koučov Košice a Prešov

Regionálny klub koučov Košice a Prešov

RKK bol založený v decembri 2017. Iniciátorkou bola Evka Timková.
Členmi sú ľudia zo SAKO aj ICF. Je nás približne 18, z toho aktívnych (pravidelne sa zúčastňujúcich stretnutí) je približne polovica.

V roku 2018 bola koordinátorkou RKK Majka Reviľáková a od začiatku roka 2019 je ňou Lucia Bencková. Stretávame sa raz za 6-8 týždňov.
Našou víziou je vzájomne sa koučovať, zdieľať skúsenosti a robiť osvetu koučingu. Minulý rok (2018) sme sa venovali viac osvete. V máji 2018 sme zorganizovali stretnutie pre riaditeľov košických základných škôl, kde sme predstavili využitie koučovacieho prístupu v školskej praxi. V októbri 2018 to bol Putovný Popoludňajší Workshop pre verejnosť. Pre nás milým prekvapením bolo, že sa ho zúčastnilo veľké množstvo mladých ľudí – vysokoškolákov.


V januári 2019 sme si urobili tímový koučing, ktorého cieľom bolo načrtnúť fungovanie RKK v roku 2019. Spoločne sme si stanovili, že sa budeme viac venovať vzájomnému zdieľaniu skúseností a koučovaniu v triádach.
Na naše stretnutia si volíme konkrétnu tému a jej gestora, ktorý si k nej pripraví vstup. Príkladom je napr. psychohygiena kouča, pri ktorej sme sa prostredníctvom dotazníka otestovali, ako sme na tom s vlastnou psychohygienou a následne sme o tom vzájomne diskutovali, zdieľali svoje postrehy, skúsenosti a informácie.
Na najbližšom stretnutí plánujeme k tejto téme vypracovať  „desatoro psychohygieny kouča“. Stretnutie RKK sme nevynechali ani v prázdninovom období. Poňali sme ho oddychovo – športovo. Vybrali sme sa na prechádzku do prírody, na Zelený Dvor pri Košiciach, načerpať nové sily a utužiť vzájomné vzťahy. Už teraz sa tešíme na ďalšie, podnetné stretnutia plné inšpirácií.    

Lucia Bencková

15. októbra 2019 / od / v
Komentáre

Komentáre sú vypnuté