Kto podporil váš rozvoj? Oceňte ho nomináciou v ankete Learning & Development Awards

Kto podporil váš rozvoj? Oceňte ho nomináciou v ankete Learning & Development Awards

Máte pozitívnu skúsenosť s koučom, ktorý vás podporil, keď ste uvažovali nad kariérnou zmenou, zdokonaľovali svoje zručnosti alebo prechádzali obdobím výziev v súkromí? Ak vám v rozvoji pomohol, máte možnosť oceniť jeho aktivitu jednoduchou nomináciou v odbornej ankete Learning & Development Awards 2023, ktorej aj tento rok je Slovenská asociácia koučov hrdým partnerom.

Cieľ ankety Learning & Development Awards

Cieľom ankety Learning & Development Awards je otvárať diskusiu o kvalite vzdelávania v biznis prostredí, komunitne oceniť profesionálov pôsobiacich v oblasti rozvoja a vzdelávania a vytvoriť priestor na prezentáciu zodpovedne, kvalitne a inovatívne odvedenej práce.  

Zámerom je budovať tradíciu a aj prostredníctvom tohto ocenenia zviditeľniť a podporiť komunitu lektorov, koučov a odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku.  

Anketa vznikla ako nezisková iniciatíva pre odbornú i laickú verejnosť už v roku 2017. 

Dnes je Learning & Development Awards najprestížnejšou anketou v oblasti rozvoja a vzdelávania na Slovensku s množstvom fanúšikov a podporovateľov, ktorí prispievajú svojimi nomináciami a prichádzajú sa každoročne inšpirovať od inovatívnych lektorov, koučov a L&D oddelení.  

Kategórie ankety

V ankete predstavujeme 3 hlavné kategórie: 

  • LEKTOR ROKA  
  • KOUČ ROKA  
  • SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ/ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA  

Priestor a podporu venujeme taktiež novým talentom prostredníctvom ocenenia YOUNG TALENT. 

Pridajte svoje nominácie 

Oceňte tých, ktorí prinášajú inováciu a kvalitu do sveta vzdelávania. Prispejte svojím hlasom a nominujte tých, ktorí vás inšpirujú a podporujú. Svoju nomináciu vložíte prostredníctvom jednoduchého online formulára na oficiálnej stránke ankety: 

https://www.ldawards.sk/nominacia

Nominovať môžete ľubovoľný počet odborníkov, odborníčok alebo vzdelávacích programov. 

Nominácie sú otvorené od 18. 09. 2023.

Nominácie bude posudzovať komisia zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, koučovania a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú kritériá na posúdenie ich kvality.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú do ankety svojou nomináciou zapojiť a tým podporiť rozvoj celoživotného vzdelávania na Slovensku.

Odovzdanie nominácie

19. septembra 2023Comments Off
Komentáre

Komentáre sú vypnuté