Kouč spolu s klientom hľadá zdroje a cestu k riešeniam

Kouč spolu s klientom hľadá zdroje a cestu k riešeniam

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Podľa definície International  Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka alebo mimo nej, spoločne s odborníkom na koučovanie – koučom.

Toľko hovorí teoretická poučka významu slova koučing – coaching. V našich zemepisných oblastiach však pojem koučing – coaching nie je až takou samozrejmosťou ako je tomu vo svete. Preto sme oslovili certifikovaného kouča Jána Kurica, ktorý sa venuje koučingu,  vzdelávaniu a rozvoju ľudí v internej aj externej forme viac ako 10 rokov.

V roku 2009 získal prvé vedomosti a skúsenosti v koučovaní pod hlavičkou ICF a následne ako interný kouč/tréner pracoval pre Pivovary Topvar (SAB Miller – druhý najväčší globálny výrobca piva). Neskôr popri ďalšom výcviku v koučovaní a vzdelávaní v Co-Man s.r.o. sa pridali aj skúsenosti s externého prostredia. Od roku 2018 sa venuje koučovaniu a vzdelávaniu externe. Koučovaniu sa venuje aj pri mladých športovcoch (,,aby deti mali radosť zo športu!“J).

V roku 2018 spolu s niekoľkými profesionálnymi koučmi a členmi v SAKo (Slovenská Asociácia Koučov) na podnet Klári Giertlovej znovu oživili regionálny klub koučov v regióne Banská Bystrica a Zvolen. Podarilo sa im zorganizovať niekoľko stretnutí pre koučov v tomto regióne a aj verejný workshop ,,Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov“. V tomto plánujú pokračovať a ukázať že koučovať je možné aj v iných sférach, ako napr. aj vo verejnom sektore. Na to bude zameraný aj náš ďalší PPW (putovný poobedný workshop) ktorý plánujeme na jeseň tohto roku.

„Ako kouč neposkytujem riešenia problémov, ale spolu s klientom nachádzame jeho  zdroje a cestu k ich riešeniam“, Ján Kuric – certifikovaný brief coach.
Koučovanie je partnerstvo s klientom v rozhovore, ktoré dáva priestor človeku na objavovanie a tvorenie nových myšlienok. Tieto vie človek následne oveľa efektívnejšie úročiť v pracovnom aj osobnom živote. Pri koučovaní človek môže rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti, postoje či vôľu niečo vo svojom živote (pracovnom či osobnom) začať robiť inak. Koučovanie je o vzťahu dvoch strán, na jednej strane klient a na druhej strane kouč, pričom klientom nemusí byť iba jednotlivec, stretávame sa, že klient je viac menej ucelená skupina jednotlivcov. Preto je veľmi dôležité si hneď na začiatku celého procesu koučovania odpovedať na základnú otázku: čo by mal správny kouč dať svojmu klientovi? Aké sú očakávania a reálne možnosti. Bolo by naivné myslieť si, že kouč má zázračnú paličku, ktorá vyrieši všetky klientove problémy bez námahy. „Stotožňujem sa s myšlienkou, že kouč je ako výrobca rámov na obrazy a partner (klient) je ako umelec (maliar), ktorý maľuje svoj obraz. Ale ako väčšina našich obrazov k dokonalosti potrebuje vhodný rám, rám ktorý dotvorí celok… Tak aj ja ako koučovaný potrebujem priestor v ktorom mi kouč poskytne priestor (rám), aby som mohol mať ten pocit, že môj obraz je ucelený a nič mu nechýba. Keď mne poskytne kouč ten správny priestor, aby som sa rozhodol pre ideálny rámec (rám ku svojmu obrazu) vo svojej téme pri koučovaní, tak vtedy prichádzajú ku mne tzv. AHA momenty a všetko sa v tej chvíli zdá oveľa zvládnuteľnejšie (obraz aj rám vhodný na umiestnenie na správne miesto) dodáva Ján.   

Koučovanie je o komunikácii. Prostredníctvom komunikácie klient dokáže formulovať to čo od koučingu očakáva a z opačnej strany dostáva spätnú väzbu od svojho kouča. Čo však je z pohľadu komunikácie rozhodujúce vo vzťahu kouča a jeho klienta? Každý v tomto „vzťahu“ má svoju rolu. Kouč vytvára priestor a pomáha klientovi hľadať zdroje pri koučovaní na to, aby partner (klient) mohol efektívne využiť svoj potenciál a rozvinul schopnosti a energiu na dosiahnutie svojho cieľa.

 „Dôležité pre kouča je, aby bol naplno prítomný a aby na plátne partnera pomohol odhaliť tie miesta (zdroje) ktoré ho posunú na jeho ceste. A rozhodujúce pre partnera v koučovaní je, aby chápal svoju rolu, že to čo objaví je naplno v jeho rukách a radosť na jeho ceste bude mať keď sa rozhodne po objavenej ceste kráčať“ dopĺňa Ján.

V dnešnej dobe si už mnohý uvedomujú že ,,kouč nič nevyrieši za mňa“ a ich rola je byť proaktívny pri koučovaní a následne pri realizácii toho čo chcú zmeniť. O tomto je koučovanie. Napriek tomu, je potrebné povedať, že bez vybudovania si korektného a v niektorých prípadoch až blízkeho vzťahu s klientom koučovanie nie je možné robiť na takej úrovni, aby to dávalo obom stranám zmysel. „Áno, kouč je ,,kouč“, niekedy je rodič (to sa mi stáva často) – moje deti ma naučili veriť im, tak ako oni veria mne. Naučili a učia ma aké je dôležité, veriť, je to krásne vedieť že aj klient často prichádza so svojou zdanlivo neriešiteľnou ,,vecou“ (témou) a vo viere, že spoločne nájdeme cestu ako jeho situáciu zmeniť. Ja svojím klientom verím, že vedia (aj keď ešte o tom nevedia J). Ak klient verí mne, môžeme spoločne nájsť to čo hľadá“ upresňuje Ján.

Tak že budovanie „bližšieho“ vzťahu so zákazníkom dôležité. Budovanie vzťahu je pri koučovaní prirodzený stav, je veľmi dôležité, bez dôvery neexistuje ,,spolupráca“ a ak nie je spolupráca nie je ani koučovanie. Koučing nie je o tom, že si zaplatím a musím dostať to čo chcem. Samozrejme klient platí za službu, ktorej dôveruje že bude mať pre neho pozitívny efekt resp. bude táto služba koučingu mať pozitívny dopad na jeho osobnosť a fungovanie do budúcnosti. Čo však robiť ak sa koučing nedarí a neprichádzajú očakávané výsledky?

„V každom prípade profesionálny kouč si dokáže upresniť klientove očakávania na začiatku procesu koučovania a viesť transparentný rozhovor počas celého koučovania. Čiže ak je kouč profesionál a má skúsenosti, nemal by sa do takýchto situácií dostať“ upresňuje Ján.

Koučing je tak trocha alchýmia, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani Magister Kelley, ktorý „vytvoril“ v legendárnom filme Císařův pekař – Pekařův císař novú prekrásnu bytosť. Je však koučing univerzálnym riešením pri zrode – premene osobnosti, ktorú zákazník očakáva?

„Koučing je jedna z častí posunu/zmeny ktoré sa klient na svojej ceste za tým či oným cieľom rozhodol využiť. Tak ako som povedal na začiatku, každý pri koučovaní máme svoju rolu.

V koučingu je veľké množstvo tém – oblastí, ktoré je možné zasiahnuť. Je rozdiel v koučingu obyčajného zamestnanca a v manažovaní skúsených manažérov. Ako to vidí Ján Kuric?:

 „Tému si človek nosí každý svoju, to je pravda. Ja sa venujem hlavne človeku, aby som mu bol užitočný v tej téme s ktorou prichádza. Na začiatku sa s klientom vždy rozprávame o jeho téme a on sám sa rozhodne či svoju vieru v posun/zmenu zúročí v spolupráci (koučovaní). Niekedy sú to témy osobné, niekedy pracovné a inokedy vzťahové. No občas sa tieto oblasti aj prelínajú. Každý človek je jedinečná osobnosť a to prináša so sebou jeden fakt – keď klient je spokojný so spoluprácou, tak sa vracia (bez ohľadu na to v akom je postavení alebo v akej situácii sa nachádza). Súvisí to s budovaním vzťahu a dôverou, tak ako som povedal skôr. Ja to chápem tak, že klient ktorý chce spolupracovať/koučovať, má vždy priestor na spoluprácu s koučom ktorému dôveruje a má, alebo si vytvára ku nemu vzťah. Myslím, že jeden s princípov medzi koučmi je pomoc a podpora medzi sebou, preto že medzi koučmi nie je konkurencia v pravom zmysle slova. Kouč buduje svoj vzťah aj na tom ako je užitočný pre klienta, ak je, tak je všetko v poriadku“ dodáva Ján.

Dnes pôsobí na trhu veľké množstvo koučov. Čo je pre Vás kľúčom pre to ako byť úspešný a pre klientov prospešný kouč? Čo je podľa Vás základom úspechu kouča a kto je Vašim vzorom v koučingu – v živote?

 „Pre mňa je na prvom mieste byť pre človeka/partnera (koučovaného) užitočný vo svojej roli kouča. Situácie ktoré v koučovaní zažívam a s odstupom času keď sa klient ozve že ,,to čo sme spolu riešili“ sa mu podarilo urobiť, tak ako chcel, ma napĺňajú radosťou a utvrdzujú v tom, že viem byť pre klientov užitočnou podporou na ,,ich“ ceste. Pýtaš sa na vzor, myslím si, že kouč je pre klienta vtedy dôveryhodný/užitočný keď je hlavne autentický, sám sebou a dokáže pre partnera vytvoriť priestor ktorý chce a na ktorom sa dohodli. Videl som koučovať MCC Petra Szaba (medzinárodne známeho a uznávaného kouča) a to bol pre mňa naozaj silný zážitok, úplne rovnako ako keď som mal možnosť ho mať ako koučovaného pri záverečných skúškach môjho výcviku. Rovnako aj jeho spolupracovníčku a verím, že sa neurazí, keď nazvem Kláru Giertlovú mne blízkou koučkou a človekom, ktorý mne na niekoľko mojich obrazov pomohol vytvoriť rám a dnes som hrdý na tie ,,moje“ rozhodnutia, ktoré som po koučovaní s Klárou urobil. Veľkou inšpiráciou je pre mňa aj Zoli Demjan“ uvádza Ján.

Postrehli sme, že sa venujete aj „koučingu“ rodičov – čo Vás oprávňuje „kecať“ druhým rodičom do ich práce?

„Koučing rodičov som nikdy ako prácu nerobil, ale je pravda, že sú rodičia s ktorými spolupracujem J. Vracajú sa a máme spolu užitočné rozhovory, pri ktorých sa vzájomne veľa naučíme o živote rodičov.

Koučing je o ľuďoch, práca s ľuďmi je jedna z tých ťažších. Čo Vás viedlo k tomu stať sa koučom a aké sú vaše plány do budúcnosti?

„V roku 2009 som získal prvé koučovské vzdelanie a začal sa venovať koučovaniu v internom prostredí nadnárodného pivovarského korporátu. Pomáhať ľuďom sa mi stalo poslaním a väčšina mojich aktivít je orientovaná týmto smerom. Pracujem na svojom vzdelávaní sa neustále, či už cez samo vzdelávanie a aktuálne navštevujem seminár/výcvik Kids skills, zameraný na prácu s deťmi. Priebežné vzdelávanie, neustály rozvoj myslenia a rozširovanie obzorov je pre moju obnovu mentálnych síl nevyhnutné. Každý by mal študovať, navštevovať rôzne kurzy, semináre či výcviky. Myslím, že pre proaktívny ľudia si nájdu dostatok príležitostí na sebavzdelávanie. To platí určite aj pre koučing. Koučovanie bez neustáleho učenia sa robiť nedá, vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou kouča (každý sa predsa stále učí J) Moje plány sú jasné, mať aj naďalej rád to čo robím a byť šťastný keď sa nám darí v tom čo robíme. Nech už to je čokoľvek“ uzatvára Ján.

Pohľadov na koučing je rovnako veľa ako možností ako koučing realizovať. Sme radi, že sme mali príležitosť porozprávať sa človekom, ktorý koučing robí srdcom a pretavuje svoje životné skúsenosti do svojej práce. Čím pomáha iným v ich cestách životom.

                                                                                           Daniel Dobrovič

15. októbra 2019Comments Off, kouč | koučovací prístup | koučovanie | motivácia | zdroje
Komentáre

Komentáre sú vypnuté