Blog

Koučovací prístup

Je koučovanie iba módne slovo?

Cieľom môjho zamyslenia je nájsť odpovede na niektoré otázky, ktoré mi kladú moji klienti a ichnadriadení, alebo HR manažéri v situáciách keď si koučovanie ako nástroj rozvoja vyberajú, keďzvažujú, či by pre nich mohlo byť užitočné.

SAKo

Ako vznikalo SAKO

Spomienky zakladateliek Slovenskej asociácie koučov Kláry Giertlovej a Zlatice Stubbs

Koučovací prístup

Koučingová kultúra

Koučingovú resp. koučovaciu kultúru si manažéri, ale neraz aj profesionálni kouči, predstavujú rozlične. Frank Bresser, špecialista na budovanie koučovacej kultúry zo SRN, viackrát ocenený za svoje celosvetové prieskumy prestížnymi medzinárodnými HR cenami, prezentoval na 2. konferencii o koučovaní na Slovensku v roku

Základy koučingu

Ako sa stať koučom?

Profesia kouča je čoraz lákavejšia a koučov – na Slovensku rovnako ako vo svete – stále pribúda. Slovenská asociácia koučov – SAKo pomáha (okrem iného) kultivovať trh a odlišovať skutočných koučov od tých, ktorí sa koučmi len nazývajú.

Základy koučingu

Ako môžem pomáhať iným, ak sám nie som v kondícii a pohode?

Byť koučom znamená byť  na jednej strane stále sa učiacim profesionálom a na druhej strane aj dokázať sa celostne postarať o seba ako o človeka.  Zvyčajne to znamená postarať sa o udržanie svojho zdravia a vnútornej pohody pri tom všetkom, čo a ako žijeme. Spájame

Koučovací prístup

Predpoklady pre úspešné zavedenie koučovacieho štýlu managementu v organizáciach

Počas posledných 8 rokov organizujem workshopy koučovacích zručností pre manažérov a sledujem úspešnosť využívania koučingu v ich pracovnom živote. Viem, že sú rozličné prieskumy v zahraničí a môžem odrecitovať hlavné princípy, napr. z prieskumu Frank Bresser Consulting a roky som