Ako môžem pomáhať iným, ak sám nie som v kondícii a pohode?

Ako môžem pomáhať iným, ak sám nie som v kondícii a pohode?

Byť koučom znamená byť  na jednej strane stále sa učiacim profesionálom a na druhej strane aj dokázať sa celostne postarať o seba ako o človeka.  Zvyčajne to znamená postarať sa o udržanie svojho zdravia a vnútornej pohody pri tom všetkom, čo a ako žijeme. Spájame si s tým presvedčenie: „Ako môžem pomáhať iným, ak sám nie som v kondícii a pohode?!“

Dá sa to, vieme o tom svoje, ale ako dlho a s akými dôsledkami? Naše samoregulačné procesy postupne nedokážu zvládnuť nerovnováhu  a tlak. Chýba nám energia, mávame častejšiu zlú náladu, sme podráždení, pribúdajú zdravotné problémy. Únava, stres, bolesti, syndróm vyhorenia a iné stavy, ktoré nás potom  ovplyvňujú pri našej práci.  Či si to pripúšťame alebo nie, fyzické a psychické zdravie výrazne prispieva ku kvalite nášho výkonu a spokojnosti našich klientov, a v konečnom dôsledku aj tej našej.  A tak dookola.

Aj my sa potrebujeme cítiť bezpečne, vytvárať si podporujúce prostredie, mať rešpekt a dôveru (aj v seba).  Potrebujeme sa vedieť sústrediť, mať dobrú pamäť, nadšenie a radosť z práce. Byť zdraví a motivovaní, aby sme to dosiahli. Zväčša  pripúšťame, že dôležité je aj uznanie a financie.

Čo s tým? Ako si môžu koučovia pomáhať a podporovať sa?
Pohľadajme zdroje a možnosti. Klasika, vnútorné a vonkajšie:

Inšpirácie pre vnútornú podporu: zdravý životný štýl

 • Buďme vnímavejší ku svojim potrebám, príznakom a pocitom, niečo od nás chcú;
 • Sústreďme sa na svoj „model sveta“ aspoň tak ako na svoj výkon, zladenie je znakom vyššej úrovne dôvery a kvalitného vzťahu;
 • Preukazujme záujem o svoje dobro a budúcnosť;
 • Doprajme si, pestujeme pre nás vhodné a účinné činnosti na fyzickú a psychickú regeneráciu.  Platí pravidlo individuálnosti a vyváženia. Každý podľa svojich predispozícií  a situácie:

Fyzická regenerácia:  napr,: dostatočný a kvalitný spánok, správne dýchanie, zdravé stravovanie, fyzická aktivita, dostatok čerstvého vzduchu, preventívne prehliadky u lekára, rehabilitácie a iné.

Psychická regenerácia: napr.: plánujme a organizujem si aktivity primerane, oprášme svoj zmysel pre humor, je fajn mať hobby a venovať sa mu ale niekedy  si dopriať aj ničnerobenie – iba tak „byť“, dopriať si samotu, pokoj a vyčistiť si myseľ a iné;

 • Buďme si vedomí svojich hodnôt, kvalít, hraníc a správajme sa asertívne.
 • Určujme a hlavne si plňme prioritne zmysluplné ciele a nielen v práci.
 • Vnímajme a užívajme si vedome svoje úspechy aj neúspechy ako rovnocenné stimuly rozvoja.

Inšpirácie pre sociálnu podporu: život v komunite koučov

 • Stretávajme sa v regiónoch, koučovacích školách, profesijných organizáciách: vytvárajme a udržiavajme vzťahy medzi koučami – profesionálne a ľudsky, zdieľajme  „našu spoločnú vlnu“ a vymieňajme si skúseností, radosti aj strasti z našej praxe, informácie, podnety a inšpirácie.
 • Dajme o sebe a koučovaní spoločnými silami vedieť ďalej, posúvajme osvetu, skúsenosti našich klientov, vytvárajme si ďalšie príležitosti na získavanie klientov.
 • Buďme aktívni,  podporme seba aj ostatných kolegov, vyhľadávajme a vytvárajme príležitosti  na stretávanie sa a rozvoj:  neformálne stretnutia, regionálne kluby, Koučovice, vzdelávacie a rozvojové workshopy,  športové a spoločenské akcie…..
 • Zdieľajme koučovací virtuálny svet cez sociálne siete
14. septembra 2017Comments OffKoučing | podpora koučov
Komentáre

Komentáre sú vypnuté