Lenka Šablatúrová, PhD.

Lenka Šablatúrová, PhD.
Prax /hod : 200
Kouč. vzdelanie /hod : 230
Príbuzné vzdelanie /hod : 152
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : 0908 668 999

Vzdelávací stratég a profesionálny kouč. S vášňou vytvára vzdelávacie produkty priamo na mieru. Jej cesta vedie cez sebaskúsenosť a prax 15+ rokov (podnikanie a vedenie firmy, kreatívne vzdelávacie projekty pre firmy/jednotlivcov, spolupráca s OZ a práca s deťmi). Proces identifikovania skutočných potrieb klientov ju priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad dôležitosťou úrovne sebapoznania klienta, profesionálne pracuje so schopnosťou učiť sa učiť, vnútornou motiváciou a zároveň poukazuje na absolútny význam rešpektuplného spolutvorenia vzdelávacieho procesu kde sa študent/klient stáva partnerom a firma/rodina učiacou sa organizáciou.

  • Brief Coach Training ACTP program ukončený medzinárodnou skúškou ICF - passed on solid Professional Certified Coach (PCC) level (Klára Giertlová PCC, MKcS, www.kouc.sk)
  • Business Coaching Trained Coach, význam a techniky koučovania v biznise - meaning and mechanics of coaching in business (Business Coaching College Bratislava)
  • Business Group and Team coaching - meaning and mechanics of coaching in business (Business Coaching College Bratislava)
  • Kids' Skills prístup zameraný na riešenia ako metóda sociálnej práce s deťmi, rodičmi a komunitou (Dalet z.s. )
  • City University of Seattle, Vysoká škola manažmentu  - dizertačná práca „Vzdelávacie stratégie pre malé skupiny špecialistov“ (PhD.)
  • SPU Nitra, odbor Komerčný manažment (Ing.)
  • Talentový výcvik - práca so silnými a slabými stránkami klientov, zamestnancov vo firme
  • Koučing plus mentoring - sprevádzanie klientov ich cestou podnikania/projektov
  • Vedenie kurzov - lektorská činnosť

V SAKo som členkou tímu Magazínu RASTIEME SPOLU a zaujíma ma iniciatívna zavádzania koučingu na Univerzitách

Neustále vzdelávanie a prehlbovanie si znalostí z rôznorodých oblastí a ich testovanie v praxi ma naplňuje dobrým pocitom zo seba samej (od života s mojimi deťmi cez profesnú stránku až po hranie na klavír či lyžovanie:))