Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy- úvodný workshop

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Úvodný online workshop

o koučovacom prístupe pre akademických pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na zmenách v školstve.

Ponúkame vám možnosť zážitkovou formou nadobudnúť základné poznatky o koučovacom prístupe a jeho využití vo vysokoškolskej praxi.
Cez spoločnú diskusiu a zdieľanie rozmanitých pohľadov podporujeme učenie sa pre výzvy novej doby. Príďte sa inšpirovať ako nájsť tie najlepšie riešenia, účinné kroky a čo podporí ich implementáciu. Túto príležitosť máte počas bezplatného online workshopu, ktorý sa bude konať v dvoch termínoch:

Dátum: 18.3.2021 
             a 23.3.2021

Čas:       18:00-20:00
Miesto: Zoom (online)

Rámcova osnova online workshopu:
• Úvodné zoznámenie: Kto? Čo? Kvôli čomu?
• Oboznámenie s konkrétnymi očakávaniami účastníkov a cieľom workshopu
• Kde ste na ceste v poznatkoch o koučovaní?
• Zážitok v skupine (súčasný stav a objavovanie zdrojov pre nový smer)
• Spätná väzba – vnímané a možné benefity používania koučovacieho prístupu

Tím lektorov:
Workshopom vás budú sprevádzať vždy dvaja profesionálni kouči z tímu lektorov:

Eva Timková, PCC, MKcS

Andrea Profantová, PCC, MKcS

Andrea Schovancová, PCC

Marek Koreň, ACC

Petra Fusková, PCC 

Tatiana Trebatická, ACC

Daniela Sovinec 

Michaela Juhasová

Michal Hamar

Petra Holic

Eva Račková

Zdenka Klinková

Peter Seemann, ACC

Zuzana Valábková, PCC

Jarmila Záborská, PCC

Míľniky

Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.
Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).