Daniela Sovinec, MBA, PCC

Nové záhrady V 25, Bratislava, Slovensko
Daniela Sovinec, MBA, PCC
Pôsobisko : Bratislavský kraj
Certifikácia : PCC
Prax /hod : 700+
Kouč. vzdelanie /hod : 400+
Príbuzné vzdelanie /hod : 150
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : +421903159484

Venujem sa rozvoju silných stránok a systemickému prístupu v koučingu jednotlivcov a tímov ako spoluzakladateľka Maxilogy™. Zameraním sa na to, v čom sme skutočne dobrí namiesto naprávania nedostatkov vedie k plnosti nášho prežívania.
Práca s ľudským potenciálom ma vždy fascinovala a napĺňala. Už počas 14 rokov môjho pôsobenia v manažmente nadnárodnej korporácie a neskôr v mimovládnej organizácii som sa presvedčila o tom, že práca na sebe je najistejšou cestou k nachádzaniu riešení.
Sebapoznanie a sebaporozumenie vnímam ako pevný základ pre rozvoj každého z nás.

Zameraním sa na vaše prirodzené silné stránky v kombinácii so systemickým prístupom spoločne nachádzame zmysluplné riešenia. To všetko v súlade s vašou autenticitou a vnímajúc vaše prostredie. Takto vám umožňujeme cestu k funkčným a zdravým vzťahom a k celostnému leadershipu.

Aj vďaka koučingu som pochopila, že vytvorenie efektívneho tímu, v práci aj doma, spočíva v umení využitia potenciálu jednotlivcov a vo funkčnom poskladaní ich silných stránok do unikátneho celku. Viem, aké to je chodiť do práce s radosťou, cítiť zodpovednosť, právomoc, dôveru a naplnenie z odvedenej práce. Potom môžem byť aj doma milujúcou manželkou a láskyplnou mamou dvoch detí. Mojím poslaním je tento pocit dopriať každému, kto má chuť dať priestor svojím talentom a nájsť si svoju cestu naplnenia ako partner, expert, líder alebo rodič.

 • Master of Business Administration, City University of Seattle, 2009
 • Business coaching (certified by ICF), 2017
 • Strengths-based coaching (GALLUP), 2017
 • Group and Team Business Coaching (certified by ICF), 2018
 • The Rocket Model™ of Teamwork, 2018
 • Management 3.0 change and innovation practices, 2018
 • High Performing Team Coach (certified by E2Grow), 2019
 • Coaching with a Systemic Constellation Approach (Diana Claire Douglas), 2020
 • Systemic Coaching (ISPAK, Iveta Apine), 2021
 • TeamConnect (Jan Jacob Stam, Dees van de Hoef), 2022
 • Systemic Interventions in Teams and Organization (Jan Jacob Stam, Dees van de Hoef), 2023

Interpretácia silných stránok (GALLUP CliftonStrengths): sebaporozumenie a využitie vlastného potenciálu.
TeamConnect: porozumenie dynamike a existujúcim nevedomým vzorcom tímu alebo organizácie pomocou tímovej diagnostiky. Zameriava sa na príčinu symptómov prítomných vo vašom tíme. Uvoľníte tak celý jeho potenciál.

Ako členka SAKO som sa podieľala na koordinovanom zavádzaní koučovacieho prístupu na vysoké školy s cieľom výrazne prispieť k zvýšeniu kvality / užitočnosti / efektívnosti vyskokoškolského štúdia.

https://maxilogy.sk/#klienti

https://maxilogy.sk/blog/

Milujem prírodu a aktívny pohyb v nej – od jarných prác v zobúdzajúcej sa záhrade, cez letné turistiky v našich horách a plávanie v jazerách či moriach, jeseňou sfarbené prechádzky a cyklovýlety v okolí až po rodinné lyžovačky v zime.