Daniela Sovinec, MBA

Nové záhrady V 25, Bratislava, Slovensko
Daniela Sovinec, MBA
Adresár : Kouči / Kouč / Kouči / Mentor
Členstvo : SAKo
Pôsobisko : Bratislavský kraj
Prax /hod : 400
Kouč. vzdelanie /hod : 190
Príbuzné vzdelanie /hod : 120
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : +421903159484

Venujem sa rozvoju silných stránok a koučingu jednotlivcov a tímov ako spoluzakladateľka Maxilogy™. Zameraním sa na to, v čom sme skutočne dobrí namiesto naprávania nedostatkov vedie k plnosti nášho prežívania.
Práca s ľudským potenciálom ma vždy fascinovala a napĺňala. Už počas 14 rokov môjho pôsobenia v manažmente nadnárodnej korporácie a neskôr v mimovládnej organizácii som sa presvedčila o tom, že práca na sebe je najistejšou cestou k nachádzaniu riešení.
Sebapoznanie a sebaporozumenie vnímam ako pevný základ pre rozvoj každého z nás. Pri koučovaní sa orientujem na využitie a rozvoj silných stránok, aby ďalšie kroky jednotlivca či tímu boli plne autentické. Systemickým prístupom umožňujem klientovi vnímať situáciu a nachádzať zmysluplné riešenia v súlade s jeho prostredím.

Aj vďaka koučingu som pochopila, že vytvorenie efektívneho tímu, v práci aj doma, spočíva v umení využitia potenciálu jednotlivcov a vo funkčnom poskladaní ich silných stránok do unikátneho celku. Viem, aké to je chodiť do práce s radosťou, cítiť zodpovednosť, právomoc, dôveru a naplnenie z odvedenej práce. Potom môžem byť aj doma milujúcou manželkou a láskyplnou mamou dvoch detí. Mojím poslaním je tento pocit dopriať každému, kto má chuť dať priestor svojím talentom a nájsť si svoju cestu naplnenia ako partner, expert, líder alebo rodič.

 

  • Master of Business Administration, City University of Seattle, 2009
  • Business coaching (certified by ICF), 2017
  • Strengths-based coaching (GALLUP), 2017
  • Group and Team Business Coaching (certified by ICF), 2018
  • The Rocket Model™ of Teamwork, 2018
  • Management 3.0 change and innovation practices, 2018
  • High Performing Team Coach (certified by E2Grow), 2019
  • Coaching with a Systemic Constellation Approach (Diana Claire Douglas), 2020
  • Systemic Coaching (ISPAK, Iveta Apine), 2021
Interpretácia silných stránok (GALLUP CliftonStrengths): sebaporozumenie a využitie vlastného potenciálu.
Som súčasťou iniciatívy ku koordinovanému zavádzaniu koučovacieho prístupu na vysoké školy s cieľom výrazne prispieť k zvýšeniu kvality / užitočnosti / efektívnosti vysokoškolského štúdia.
https://maxilogy.sk/#klienti
https://maxilogy.sk/blog/
Milujem prírodu a aktívny pohyb v nej – od jarných prác v zobúdzajúcej sa záhrade, cez letné turistiky v našich horách a plávanie v jazerách či moriach, jeseňou sfarbené prechádzky a cyklovýlety v okolí až po rodinné lyžovačky v zime.