Ing. Eva Timková, PCC, MKcS

Sibírska 37, 080 01 Prešov
Ing. Eva Timková, PCC, MKcS
Certifikácia : MKcS, PCC
Prax /hod : 2100
Kouč. vzdelanie /hod : 600
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421 903 617 029

Po viacročnej praxi vo výrobe, obchode a službách (od špecialistu až po manažérske pozície + vlastná poradenská HR spoločnosť) som si v roku 2006 vybrala profesiu kouča ako prirodzený vývoj v kariére. V mojom živote sa viackrát opakuje situácia, že ma niečo zaujme, vzdelávam sa, s nadšením to robím, a potom to posúvam a učím ďalších. Najčastejšie som nápomocná cez Leadership, Executive and Business coaching. Koučovanie považujem za “cukor aj bič” ďalšieho rozvoja, do ktorého všetci ideme viac alebo menej s chuťou a dobrovoľne. Myslím si, že zmena je nevyhnutná a každý máme svoj podiel vo svojich rukách a na zodpovednosti. Už iba ako to urobiť a obstáť v zdraví a bohatstve 🙂

 

 

2003 – 2004  Systemický selfmanažment a koučovanie, ISZ Praha (100 h),

2004 – 2007  Psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe, ISZ Praha (800 h)

2007   Výkonové koučovanie, Praha, J. Whitmore, (ICF – 16 h))

2007 – 2008 Koučovanie – veda i umenie, Marilyn Atkinson, (ICF – 135 h))

2008   Tréning Trénerov, Erickson College, M. Atkinson, Antalya  (ICF – 80 h)

2009   Team Coaching, Marilyn Atkinson, (ICF -16 h)

2009   Spirální dynamika, Christopher Cooke, 5deep Integral, Praha (35 hod)

2009   Inner game, Praha, W. T. Gallwey, J. Whitmore, (ICF - 3 h)

2011   Brief Coaching, Bratislava, Peter Szabó (8 h)

2012   Team Coaching, Bratislava, Kati Hankovszky Christiansen (16 h)

2014   Co-aktive model - Advanced techniques for coaches, Bratislava, Clark Friedrichs (7 h)

2014   The Rocket Model, Bratislava, Gordon Curphy (7 h)

2016 – 2017  Integratívna práca s motiváciou a zmenou, Coachingplus (108 h)

2017   Výcvik supervízorov koučov, Bratislava, Sandra Wilson, ICF MCC (58 h)

2018 Emotions and Coaching, Bratislava, Daniel Newby  (ICF 13 h)

Vlastná koučovacia škola od roku 2011 - AKADÉMIA KOUČOVANIA, vzdelávaco - rozvojová platforma pre koučov a záujemcov o rozvoj koučovacích kompetencií podľa medzinárodne platných štandárd a etiky ICF.  Slovenskou asociáciou koučov akreditovaný kurz: "KOUČOVANIE - filozofia a spôsobilosť," 85 hodinová ucelená koučovská vzdelávacia aktivita.

Od roku 2006 sa venujem osvete a benefitom v koučovaní a používaní koučovacieho prístupu v rôznych oblastiach profesijného a osobného života. Priamo cez koučovanie alebo vedenie kurzov koučovacích zručností ovplyvňujem rozvoj koučovacieho spôsobu myslenia a kultúry do bežnej praxe, čo považujem za moje poslanie. Hlavné oblasti implementácie - školstvo, vedenie ľudí, sociálne služby. Od založenia SAKo som bola aktívna budovaní značky SAKo cez certifikačno akreditačnej komisii pri tvorbe a realizácii certifikačného systému koučov, aby bol na národnej úrovni akceptovateľný aj podľa medzinárodných štandárd. Od roku 2019 som bola autorkou a viedla som Iniciatívu ku koordinovanému zavádzaniu koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy, do ktorej sa aktívne zapojilo viac ako 60 koučov z radov SAKo aj ICF SK. Zmena školského systému z direktívno-poslušného na slobodno-zodpovedný je vízia, ku ktorej sa pripájam a pomáham podnikať kroky k realizácii.