Monika Hricáková

Veterná 1, Bratislava, Slovensko
Monika Hricáková
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : SAKo

Baví ma objavovať nové veci, ako aj nové možnosti v sebe a v ľuďoch. Preto je koučing jedným z výborných nástrojov na rozvoj. Preto vediem ľudí, rozbieham projekty a vrhám sa do nových vecí 😉 Koučujem hlavne dobrovoľníkov, našich v rámci Domu Quo Vadis ( www.domquovadis.sk ) kde som riaditeľka, ako aj singles (o ktorých som písala aj diplomovku) a i. Certifikát mám viď príloha – Diploma in Business Coaching, náročný a krásny výcvik.

V ponuke
Certifikáty a potvrdenia