Miroslava Tomašovičová

Orgovanova 1, 90027, Bernolakovo
Miroslava Tomašovičová
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF / ICF SR / SAKo
Prax /hod : 64
Kouč. vzdelanie /hod : 81
Jazyk : slovenčina, angličtina
Telefón : +421905697115

Kouč vychádzajúci zo silného obchodno-právneho prostredia so zázemím v medzinárodnom letectve.   Snaha preskúmať úspešnosť top lídrov v letectve ma priviedla ku koučingu. S koučingom pracujem ako s jedinečným nástrojom pomáhajúcim vidieť príležitosť v každej situácii ktorú život prináša a ako cestu k uvedomeniu si samých seba a nájdeniu motivácie ku našim cieľom.

Som spoluzakladateľka a kouč v OZ Educoach, organizácie na propagovanie a šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku, ktorej cieľom je sprístupniť koučovacie rozhovory študentom, školám a rodičom a víziou je uplatniť koučovací prístup ako jednu z výchovných metód nastupujúcej generácie.  V organizácii  sa venujem rozvoju potenciálu a sebapoznania teenegerov ale aj koučovaniu rodičov.

Business coaching -The Meaning and Mechanics of Coaching in Business - 60h

Parent as Coach - Erickson International, Prague - 21h

Iniciatíva KP na VŠ