Mgr. Miriam Němcová, PCC, PKcS

Mgr. Miriam Němcová, PCC, PKcS
Certifikácia : PKcS, PCC
Prax /hod : 600
Kouč. vzdelanie /hod : 168
Príbuzné vzdelanie /hod : 580
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0907 316 493

„Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza. Pozorne načúvam nielen jeho príbeh, ale najmä jeho samého. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta „kde je“. Podporujem jeho prácu, skúmanie hodnôt, cieľov i prebratie zodpovednosti pre poctivé kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Koučingu sa profesionálne venujem od roku 2017. Som zakladateľka LOGOS Academy, lektorka koučingu, supervízorka, autorka a garantka viacerých rozvojových a vzdelávacích programov, autorka konceptu „praktického koučingu“. Venujem sa popularizácii koučingu a prinášaniu koučovacieho prístupu do rôznych profesií. Dáva mi to hlboký zmysel a vnímam to ako veľmi užitočné pre náš dnešný svet.

• Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business - Business Coaching College
• Group and Team Business Coaching - Business Coaching College
• Systemický koučing – Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta - Business Coaching College
• Coaching work with barriers – powerful questions in stuck situations - Business Coaching College
• Kresťanský kouč – Základy životného koučingu - Family Garden, PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC
• Mastering Emotions and Coaching Couse - SCHOOL OF EMOTIONS
• Supervízia v pomáhajúcich profesiách - Business & Management Consulting, s. r.o.

 • Kurz praktického koučingu - základný koučovací výcvik
 • Vzdelávacie programy pre ďalší rozvoj koučov
 • Mentoring pre skúsených i začínajúcich koučov
 • S Mirkou už dlhšie spolupracujem na výcviku začínajúcich, ale aj na ďalšom rozvoji skúsených koučov. V jej prístupe sa stretávajú vzácne vlastnosti načúvajúceho človeka, úprimný záujem o koučovaného, prirodzený šarm a plné nasadenie za čo najlepší výsledok. Takto vytvorená atmosféra je pre každého klienta veľkým darom.
  PHDR. MARIÁN KUBEŠ, CSC.
  PROFESSIONAL CERTIFIED COACH (ICF), CERTIFIED MENTOR COACH
 • Výborný kouč - počas stretnutia som cítila, že Mirka ma počúva nielen na 100%, ale počuje aj to, čo bolo za povedaným. Vďaka jej trefným otázkam som sa dostala k podstate problému a do ozajstnej hĺbky, plus dospela som k uvedomeniu, ktoré mi veľmi zmenilo pohľad na celú vec. Cítila som prijatie, atmosféra bola plná dôvery a tiež som vnímala, že Mirka "kráčala" s veľkou bázňou, ale i radosťou (z môjho objavovania) po posvätnej pôde, na ktorú sme sa spoločne dostali. Ďakujem.
  ELENA ŠPAKOVÁ
 • Mentoringová hodina s Mirkou bola pre mňa veľmi obohacujúca - otvorila mi oči, ukázala súvislosti potrebné na koučovací rozhovor. (Asi až po nej som pochopila, čo sa odo mňa ako od kouča presne žiada.)
  PHDR. MARTINA LUKÁČOVÁ