Mgr. Iveta Haulíková, ACC Námestie padlých hrdinov 42/7, Ivánka pri Dunaji
Mgr. Iveta Haulíková, ACC
Adresár : Kouč
Členstvo : ICF / SAKo
Pôsobisko : Bratislavský kraj
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 400
Kouč. vzdelanie /hod : 179
Príbuzné vzdelanie /hod : 1070
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421905168651

Vedomý život, rovnováha a vnútorný komfort. Pojmy, ktoré asi najpresnejšie vystihujú môj koučing, ktorý sa vo svojej hlbokej podstate zameriava práve na nájdenie rovnováhy a vnútorného komfortu vo svojom živote, či už osobnom alebo pracovnom. Na ich nájdenie je kľúčové zorientovať sa vo svojich emóciách a porozumení sebe samému. Ak sa tak stane, rastie naša vnútorná sila a istota. Nájsť rovnováhu a komfort neznamená vyčleniť si na všetko rovnaký čas, ale vyťažiť čo najviac z času, ktorý máme, a naplno sa zapojiť do každého zážitku, čo nám život prináša. Mojich klientov sprevádzam procesom ich vlastného osobnostného rozvoja, pri ktorom ide do veľkej miery o sebauvedomenie, sebadisciplínu a uvedomenie si svojich skutočných hodnôt. Cez transformačný koučing totiž pracujeme s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciami a ambíciami, vnímaním seba samého, nachádzaním zdrojov svojej vnútornej sily, ako aj odstraňovaním aktuálne pôsobiacich prekážok, blokov či presvedčení.

 • LCTC Life coaching ACSTH – Business Coaching College, Bratislava
 • BCTC Business coaching ACSTH – Business Coaching College, Bratislava
 • TCTC  Team coaching CCE/ACSTH – Business Coaching College, Bratislava
 • Vzťahový koučink – IC Koučing Centrum, Praha
 • Bariéry a bariérové mosty – Business Coaching College, Bratislava
 • Systemic coaching and constellation CCE – Business Coaching College, Bratislava
 • Výcvik Traumatreatment – Institute of Psychosomatic Relations, Milan Hořínek, Praha
 • NLP Premier Practitioner, New code NLP – ITA, Centrum systemiky NLP, Praha
 • NLP s hypnózou – Centrum systemiky NLP, Praha
 • Výcvik v metóde Voice dialogue – Radim Ress (aktuálne), Praha
 • Výcvik systemických konštelácií a konštelácií vnútorných osôb – Čeňek Rosecký (aktuálne)
 • EEG biofeedback – EEG biofeedback Inštitút Slovensko
 • Benaudira sluchový tréning – Centrum Benaudira, Nemecko
 • Kraniosakrálna terapia – Radek Neškrabal, Praha
 • Výživový poradca – Welko Team, Bratislava

a iné semináre a kurzy (Terapia tmou, Matrix a vedomé bytie, Limbický otlačok, Hlbinná imaginácia, Bruce Lipton – Biológia viery, …)