Mgr. Iveta Vepy Haulíková, ACC

Námestie padlých hrdinov 42/7, 90028, Ivánka pri Dunaji
Mgr. Iveta Vepy Haulíková, ACC
Adresár : Kouči / Kouč
Členstvo : ICF / SAKo
Pôsobisko : Bratislavský kraj
Certifikácia : ACC
Prax /hod : 1300
Kouč. vzdelanie /hod : 195
Príbuzné vzdelanie /hod : 1600
Jazyk : slovenčina
Telefón : +421905168651

Vedomý život, rovnováha a vnútorný komfort. Pojmy, ktoré asi najpresnejšie vystihujú môj koučing, ktorý sa vo svojej hlbokej podstate zameriava práve na nájdenie rovnováhy a vnútorného komfortu vo svojom živote, či už osobnom alebo pracovnom. Na ich nájdenie je kľúčové zorientovať sa vo svojich emóciách a porozumení sebe samému. Ak sa tak stane, rastie naša vnútorná sila a istota. Nájsť rovnováhu a komfort neznamená vyčleniť si na všetko rovnaký čas, ale vyťažiť čo najviac z času, ktorý máme, a naplno sa zapojiť do každého zážitku, čo nám život prináša. Áno, aj do toho diskomfortného. Mojich klientov sprevádzam procesom ich vlastného osobnostného rozvoja, pri ktorom ide do veľkej miery o sebauvedomenie, sebadisciplínu a uvedomenie si svojich skutočných hodnôt. Cez transformačný koučing totiž pracujeme s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciami a ambíciami, vnímaním seba samého, nachádzaním zdrojov svojej vnútornej sily, ako aj odstraňovaním aktuálne pôsobiacich prekážok, blokov či presvedčení.

* LCTC Life coaching ACSTH - Business Coaching College, Bratislava

* BCTC Business coaching ACSTH - Business Coaching College, Bratislava

* TCTC Team coaching CCE/ACSTH - Business Coaching College,Bratislava

* Vzťahový koučink - IC Koučing Centrum, Praha

* Bariéry a bariérové mosty CCE/ACSTH - Business Coaching College, Bratislava

* Systemic coaching and constellation CCE/ACSTH - Business Coaching College, Bratislava

* Development of core competencies CCE/ACSTH - Business Coaching College,Bratislava

* Výcvik Traumatreatment - Institute of Psychosomatic Relations, Milan Hořínek, Praha

* NLP Premier Practitioner, New code NLP - ITA, Centrum systemiky NLP, Praha

* NLP s hypnózou - Centrum systemiky NLP, Praha

* Výcvik Voice dialoque - Radim Ress, Praha

* Výcvik Systemické konštelácie a konštelácie vnútorných osôb - Čeňek Rosecký, Bratislava

* Hlbinná imaginácia - Steve Gallegos, Raffaella Mayana Romieri

* Zlatá esencia (Diamond Logos) - Prasadam ( Horst Gunter Tiessler), Praha

* Čierna esencia (Diamond Logos) - Prasadam ( Horst Gunter Tiessler), Praha

* Diamond Logos (Esencie bytia) - Prasadam ( Horst Gunter Tiessler), Praha

* Matrix a vedomé bytie, Matrix K.O.T.A.M - Kristián Beňo, Piešťany

* EEG biofeedback - EEG biofeedback inštitút Slovensko, Prešov

* Benaudira sluchový tréning - Centrum Benaudira, Nemecko

* Kraniosakrálna terapia - Radek Neškrabal, Praha

* Výživový poradca - Welko Team, Bratislava

Iné semináre a kurzy:

* Terapia tmou

* Limbický odtlačok

* Bruce Lipton - Biológia viery

* Hypnopôrod