Ing. Martin Novák ACC, KcS

Spodná 40 Pusté Úľany
Ing. Martin Novák ACC, KcS
Adresár : Kouči / Kouč
Certifikácia : KcS, ACC
Prax /hod : 420
Kouč. vzdelanie /hod : 200
Jazyk : slovenčina, čeština, angličtina
Telefón : 0905 843 022

Pomáham klientom vyriešiť zmysel a naplnenie v práci. Ďalšie kľúčové témy sú tiež: „naštartovanie sa“ a efektívne robenie zmien, zvládnutie stresu a vytvorenie si vyváženého života, prekonanie prokrastinácie, budovanie sebadôvery a pomoc pri rozbiehaní biznisu.

Vo svojom prístupe prepájam dosahovanie cieľov a zvládanie výziev s vnútornou spokojnosťou a sebapoznaním.

Pri niektorých témach s úspechom využívam aj metódu založenú na princípoch a psychológii hier.

Pred svojou dráhou profesionálneho kouča som niekoľko rokov pôsobil ako certifikovaný audítor a manažér. Potom som tiež pôsobil ako profesionálny fotograf, čím som si splnil jeden svoj sen a naplnil svoju potrebu kreativity.

https://www.volnyprezivot.sk