Ing. Helena Heribanová

Ing. Helena Heribanová
Prax /hod : 100
Kouč. vzdelanie /hod : 161
Príbuzné vzdelanie /hod : 370
Jazyk : slovenčina
Telefón : 0902 601 357

„Poďte sa stať viac tým, kým skutočne ste“
Som presvedčená, že pocit šťastia človeka rastie, ak jeho myšlienky a predstavy o tom, kto je a čo chce robiť, sú v súlade s realitou. Prostredníctvom individuálnych transformačných koučingových rozhovorov vám pomôžem „dovoliť“ si uvedomiť predstavy o vašom šťastí a nájsť cestu k ich zreálneniu. Bližšie www.koucellen.sk.

 

„Jeden spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní“ – Henry Ford
Ako HR manažérka v slovenskej developerskej spoločnosti si dovolím tvrdiť, že budovanie podnikovej kultúry na báze ľudskosti, vzájomnosti a kolegiality prináša so sebou okrem profesionálneho prístupu aj ochotu urobiť pre spoločnosť viac ako je uvedené v pracovnej náplni.
Zamestnanec, ktorý dostane v práci priestor na riešenie svojich osobných problémov a postojov, vníma, že na ňom záleží a je ochotnejší dávať viac. Výsledkom je sebavedomejší, spokojnejší a angažovanejší zamestnanec. Vo firme sa zlepšujú vzťahy, celková atmosféra a následná prosperita spoločnosti.
Nie každý manažér má však časový priestor a osobnostné predpoklady na to, aby si človeka aktívne vypočul, kládol mu správne otázky bez poskytovania akýchkoľvek rád a tým umožnil otvoriť potenciál svojho kolegu tak, aby si našiel to najlepšie riešenie svojho problému sám. Pokrokovejšie firmy začínajú ponúkať svojim zamestnancom benefit „Individuálny koučing pre zamestnancov“ externou formou.
Staňte sa spoločnosťou, ktorá bude pre iné spoločnosti príkladom a zamestnávateľom, pre ktorého budú ľudia chcieť pracovať.

 

Koučing je moja srdcová záležitosť.
Som odhodlaná preniesť vás cez vaše strachy a obavy a pomôcť vám ujasniť si vaše životné hodnoty, určiť si nové životné ciele a priority. Bližšie o mne na www.koucellen.sk.

 • Systemický koučing - Business Coaching College - 45 hodín (2023)
 • Kariérne poradenstvo - ALKP - 92 hodín (2020)
 • Vzťahový koučing /CCE/ - Power Coaching /ICF/ - 12 hodín (2019)
 • Lektor - ALKP - 100 hodín (2019)
 • Kouč - 104 hodín - Power Coaching /ICF/ - 104 hodín (2017)
 • Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov - ibis partner Slovakia - 154 hodín (2016)
 • Semináre:
  - Cielené vedenie hodnotiacich rozhovorov - Forum
  - Požadované správanie zamestnancov - vieme ho riadiť a merať ? - Forum
  - Efektívny a spravodlivý model odmeňovania - Forum

 

Vyštudovala som PODNIKOVÝ MANAŽMENT na EKONOMICKEJ UNIVERZITE v Bratislave.

Bližšie informácie na www.koucellen.sk

Najradšej som "neviditeľná" - ak majú ľudia okolo mňa pocit, že tie zmeny k lepšiemu sa dejú tak nejako samé... ;-)

Blog je súčasťou web stránky www.koucellen.sk

Koučing je moja srdcová záležitosť. Všetko čo čítam a žijem je nejakým spôsobom prepojené s koučingom. Napríklad pred pár mesiacmi som si založila na facebooku profil Ellen Koucellen, kde zverejňujem citáty - väčšinou mnou vymyslené prostredníctvom informácií a udalosti, ktoré momentálne prežívam. Ak sa citát dotkne čo i len jedného človeka, prežívam radosť a spokojnosť...
Milujem svoje deti a rodinu.
Najkrajší zvuk je pre mňa ticho.