Požiadavky na koučov

Požiadavky na koučov

Stručný súhrn požiadaviek, ktorých splnenie SAKo očakáva od:

 1. Koučov, ktorí chcú byť riadnymi členmi SAKo
 2. Koučov, ktorí chcú byť certifikovaní SAKo
 3. Koučov, ktorí chcú byť lektormi kurzov koučovania, akreditovaných SAKo
Požiadavka A B C
Súhlas s Etickým kódexom kouča áno áno áno
Kouč. vzdelanie
60 h
60 / 125 / 200 h
125 h
– ukončené skúškou
áno
áno
Kouč. prax
100 / 500 / 2500 h
250 h
– z toho platená
– s počtom osôb

75 / 450 / 2250 h
8 / 25 / 35
minim. 75%
Absolvoval mentoring
5 / 5 / 5 h
Pedag. vzdelanie
áno
– alebo pedag.prax
300 h / posledné 3 roky
– alebo nahrávka lekt.
15 minút
Certifikácia
áno
Obnova po rokoch
1
3 / 5 / 5
5
Cena:
70 €
150 €
75 € / skráten. kon. ACTP
20 € / skráten. kon. ICF
50 € / obnova
250 € / ucelenú vzd. aktiv.
200 € / čiastkovú aktivitu
100 € / obnova

 

V tabuľke sú uvedené základné údaje. Úplné informácie nájdete po kliknutí na linky nad tabuľkou. Počty hodín a osôb sú uvádzané ako minimum.

Vysvetlivky

Pre stĺpec A:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o riadne členstvo by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Predsedníctvo SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu akceptovať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Kouči certifikovaní SAKo alebo ICF nemusia pri žiadosti o riadne členstvo dokladovať koučovské vzdelanie.

Pre stĺpec B:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o SAKo certifikát by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Certifikačná komisa SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu uznať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Uchádzačom o SAKo certifikáciu, ktorí sú certifikovaní ICF alebo úspešní absolventi ACTP kurzu, hoci bez ICF certifikátu stačí absolvovať skrátené konanie. Tj. preukázať uvedenú skutočnosť a zaplatiť znížený administratívny poplatok. Úspešní absolventi ACTP kurzu doložia ešte evidenciu koučovskej praxe.
 • Uvádzaný mentoring musí byť absolvovaný min. s 2 mentormi, z ktorých aspoň jeden je držiteľom titulu úrovne min. PCC. Uznáva sa aj mentoring z kurzu, ktorý uchádzač absolvoval v rámci uceleného, aspoň 60-hodinového kurzu a má ho uvedený na certifikáte..
 • V niektorých riadkoch sú 3 rôzne údaje kvôli 3 stupňom SAKo certifikácie.

Pre stĺpec C:

 • Koučovské vzdelanie lektorov musí byť akreditované SAKo alebo ICF.
 • Odborní garanti a lektori uchádzajúci sa o akreditáciu svojej vzdelávacej aktivity musia dokladovať svoje koučovské vzdelanie a prax vždy, bez ohľadu na vlastníctvo SAKo alebo ICF certifikátu.

Kalendár podujatí

0 Events loaded
Zobraziť ďalšie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Na tento deň nemáte žiadne podujatie

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

Zobraziť ďalšie

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expirované
Probíhá

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expirované
  Probíhá
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Informace o události
  • Miesto konania
  • Program
  • Hosté
  • Účast
  • Počasie
  • Komentáře

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizátor stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  Event will start in Event will end in Událost expirovala
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  Přílohy

  Importovat do Google kalendára

  Miesto konania

  stec_replace_location

  Navigovať

  Nemůžu najít cestu!

  Detaily miesta konania

  stec_replace_details

  Žádný časový rozvrh

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Jste pozván/a na tuto událost!
  Places left: 0

  • Zúčastnit se

  • Odmítnout

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Pro toto místo v současné chvíli nejsou dostupná data

  Správa o počasí

  Dnes stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vietor stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Vlhkosť stec_replace_current_humidity %

  Pocitovo stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Počasie

  Dátum

  Počasie

  Teplota

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Najbližších 24 hodín

  Funguje vďaka Forecast.io