Požiadavky na koučov

Požiadavky na koučov

Stručný súhrn požiadaviek, ktorých splnenie SAKo očakáva od:

 1. Koučov, ktorí chcú byť riadnymi členmi SAKo
 2. Koučov, ktorí chcú byť certifikovaní SAKo
 3. Koučov, ktorí chcú byť lektormi kurzov koučovania, akreditovaných SAKo
Požiadavka A B C
Súhlas s Etickým kódexom kouča áno áno áno
Kouč. vzdelanie
60 h
60 / 125 / 200 h
125 h
– ukončené skúškou
áno
áno
Kouč. prax
100 / 500 / 2500 h
250 h
– z toho platená
– s počtom osôb

75 / 450 / 2250 h
8 / 25 / 35
minim. 75%
Absolvoval mentoring
5 / 5 / 5 h
Pedag. vzdelanie
áno
– alebo pedag.prax
300 h / posledné 3 roky
– alebo nahrávka lekt.
15 minút
Certifikácia
áno
Obnova po rokoch
1
3 / 5 / 5
5
Cena:
70 €
150 €
75 € / skráten. kon. ACTP
20 € / skráten. kon. ICF
50 € / obnova
250 € / ucelenú vzd. aktiv.
200 € / čiastkovú aktivitu
100 € / obnova

 

V tabuľke sú uvedené základné údaje. Úplné informácie nájdete po kliknutí na linky nad tabuľkou. Počty hodín a osôb sú uvádzané ako minimum.

Vysvetlivky

Pre stĺpec A:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o riadne členstvo by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Predsedníctvo SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu akceptovať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Kouči certifikovaní SAKo alebo ICF nemusia pri žiadosti o riadne členstvo dokladovať koučovské vzdelanie.

Pre stĺpec B:

 • Koučovské vzdelanie uchádzačov o SAKo certifikát by malo byť akreditované SAKo alebo ICF. Certifikačná komisa SAKo však môže po posúdení obsahu absolvovaného vzdelávacieho programu uznať aj vzdelanie akreditované inými autoritami.
 • Uchádzačom o SAKo certifikáciu, ktorí sú certifikovaní ICF alebo úspešní absolventi ACTP kurzu, hoci bez ICF certifikátu stačí absolvovať skrátené konanie. Tj. preukázať uvedenú skutočnosť a zaplatiť znížený administratívny poplatok. Úspešní absolventi ACTP kurzu doložia ešte evidenciu koučovskej praxe.
 • Uvádzaný mentoring musí byť absolvovaný min. s 2 mentormi, z ktorých aspoň jeden je držiteľom titulu úrovne min. PCC. Uznáva sa aj mentoring z kurzu, ktorý uchádzač absolvoval v rámci uceleného, aspoň 60-hodinového kurzu a má ho uvedený na certifikáte..
 • V niektorých riadkoch sú 3 rôzne údaje kvôli 3 stupňom SAKo certifikácie.

Pre stĺpec C:

 • Koučovské vzdelanie lektorov musí byť akreditované SAKo alebo ICF.
 • Odborní garanti a lektori uchádzajúci sa o akreditáciu svojej vzdelávacej aktivity musia dokladovať svoje koučovské vzdelanie a prax vždy, bez ohľadu na vlastníctvo SAKo alebo ICF certifikátu.

Kalendár podujatí

Look for more

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Look for more

You have no events for this month

Look for more

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Import to Google Calendar

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!
  Places left: 0

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io