Koučovanie zamerané na riešenie ma nadchlo ešte v minulom storočí, keď som ho v roku 1994 začala využívať v manažérskej práci. Ako externá koučka som začala pôsobiť v roku 1998 a vtedy som prvý raz viedla kurz koučovacích zručností v sociálnych službách aj v biznise. Od tých čias venujem takmer všetku svoju pracovnú kapacitu koučovaniu a prístupu zameranému na riešenie. Len v kurzoch koučovania som už odlektorovala vyše 4200 hodín. Významným medzníkom bolo pre mňa začatie spolupráce so švajčiarskym inštitútom SolutionSurfers International, ktorého akreditovanom lektorkou som od roku 2011. Vediem kurzy Brief Coaching, akreditované ako ACTP a v spolupráci s master koučom Dr. Petrom Szabom v nich vediem záverečné PCC skúšky. Je to pre mňa obrovská, kontinuálna odborná skúsenosť. Mám uši a oči vycvičené na zachytávanie aj tých najjemnejších nuansí PCC kompetencií a za tie roky som si neobyčajne vycibrila vnímanie rozdielov medzi ACC, PCC a MCC úrovňou koučovania. Túto svoju vysoko špecifickú, rokmi praxe vypracovanú zručnosť zužitkovávam pri lektorovaní aj pri mentorovaní uchádzačov o certifikáciu v ICF aj v SAKo. Od vzniku SAKo, ktorý som iniciovala v roku 2005 na 1. konferencii o koučovaní na Slovensku, aktívne pracujem v jeho volených orgánoch, pôvodne aj v predsedníctve SAKo, v súčasnosti ako členka Akreditačno-certifikačnej komisie.