Jesenná SAKo Koučovica 2018
Koučovica je podujatie typu peer camp, tj. koučovia sami sebe. Ide o neformálne stretnutie členov SAKo a ICF, ktorého cieľom je vzájomné zdieľanie skúseností a vedomostí a ďalšie zvyšovanie profesionality a spolupatričnosti koučov na Slovensku. Program skladáme tak, aby v rámci vzdelávacej časti obsahoval vždy niečo známe na oživenie a rozvoj našich koučovských zručností niečo nové na rozšírenie našich koučovských obzorov Koučovice organizujeme dvakrát