Zavádzanie koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy

Zavádzanie koučovacieho prístupu na univerzity a vysoké školy

Pred dvomi rokmi sme, viacerí kouči, členovia SAKo a ICF SK, začali s prípravou a realizáciou aktivít v iniciatíve. Ambíciou bolo aplikovať koučovanie a koučovací prístup na vysoké školy – do prístupu pedagógov a zamestnancov, aj ako vyučovací predmet.

Stratégiou bolo postupne šíriť osvetu o tom, čo skutočne koučovanie je a aký prínos môže mať pre akademickú obec. Neskôr vytvoriť pilotnú skupinu, ktorá by posilnila svoju pedagogickú spôsobilosť koučovacími zručnosťami a potvrdiť, ako ich vysokoškolská prax overí.

Viac informácií o poslaní a cieľoch Iniciatívy.

Súčasné štádium potvrdzuje našu hypotézu, že teraz je pravý čas, pretože pedagógovia aj riadiaci pracovníci na školách cítia potrebu získavať viac poznatkov z oblasti koučovania. Okrem osvety o koučovaní samotnom posilňujeme u pracovníkov VŠ a aj u študentov (budúcich odborníkov a manažérov) povedomie o prepojení kvality v koučovaní s našimi profesijnými organizáciami.

Momentálne sa v Iniciatíve presúvame z prípravnej fázy (kde bolo zapojených v rôznych časoch spolu 64 koučov) do fázy realizačnej. Aktívne pracujeme v projektovom a realizačnom tíme nazvanom „Rozvojové aktivity“, kde je nás 12 koučov – lektorov. Spoločne sme vytvorili obsah a metodiku úvodného workshopu. Dohodli sme si, čo je „povinná jazda“, aby každá skupina dostala rovnaký základ. Úvodný workshop vedie vždy dvojica lektorov, kde aspoň 1 musí byť kouč PCC / PKcS s lektorskými skúsenosťami v oblasti rozvoja koučovacích zručností.

Máme za sebou 9 úvodných online workshopov (cca 80 osôb), kde mali účastníci možnosť zážitkovou formou získať základné poznatky o koučovaní a koučovacom prístupe. Dozvedeli sa viac o tom, v čom sa navzájom líšia a aké sú ich prínosy. Zažili prakticky, aký je to rozdiel, ak kladú koučovacie otázky a niečo o ich využití vo vysokoškolskej praxi. Najviac oceňovali praktickosť a užitočnosť pre dnešnú dobu a zároveň pomenovali, že na prirodzené využívanie potrebujú cvik a nové zručnosti.

S realizáciou úvodných online workshopov budeme pokračovať, aby sa mohli zapojiť aj ďalší záujemcovia o koučovací prístup – viac informácií.

V tíme sme na základe očakávaní od účastníkov workshopov diskutovali a zdieľali skúsenosti, aby sme vytvorili aktivity na mieru našej cieľovej skupine v dvoch smeroch – ďalšie krátke workshopy a ucelený kurz.

Časť účastníkov v spätnej väzbe prejavila záujem o pokračovanie rozvoja s nami. Objavili sa najmä požiadavky na ďalšie workshopy, kde si vybrali témy, ktoré považujú za užitočné. Z týchto preferovaných tém sme na 3 najčastejšie sa opakujúce pripravili Nadväzujúce tematické workshopyviac informácií.

Postupne spracujeme do formy workshopov aj ďalšie témy.

Veľmi nás potešilo, že sa v rovnakom počte objavil aj záujem o Kurz rozvoja koučovacích zručností pre pedagógov a vedúcich pracovníkov. Ponuku na rozvojový kurz „Koučovanie a koučovací prístup pre VŠ“  sme už pripravili.

Čas, ktorý žijeme, ukazuje, že my, koučovia, máme kompetenciu, ktorú môžeme posúvať ďalej.  Tak, aby tým vzrástla hlavne praktická pripravenosť absolventov VŠ na súčasnú a budúcu prax. Tak veľmi meniacu sa a nepredvídateľnú. Potrebujeme síce k tomu veľa dôvery a obetavosti, ale myšlienka, že tým prispievame k posilneniu kvality vysokoškolského vzdelávania, stojí za to.

Ďakujem všetkým, ktorí reálne prispeli svojím časom, ochotou, poznatkami, a to všetko doteraz, ako dobrovoľníci.

A ďakujem vopred aj každému z vás, kto sa môžete a chcete zapojiť pri šírení informácií o naše iniciatíve, alebo o konkrétnych pripravených aktivitách ďalej. Ak máte medzi svojimi kontaktmi ľudí z vysokých škôl a univerzít, ktoré by ocenili výhody koučovacieho prístupu pri práci s ľuďmi v pedagogickom procese, dajte im vedieť, radi pre nich pripravíme workshop. Iniciatíva bude, okrem už naplánovaných aktivít, pokračovať aj v ďalšom akademickom roku.

Kontaktnou osobou je Ing. Eva Timková, PCC, MKcS,
koučka, lektorka, mentorka a supervízorka koučov.

30. apríla 2021Comments Off, , koučovací prístup | kurz | pedagóg | vysoké školy | workshop
Komentáre

Komentáre sú vypnuté