Kalendár

Vysvetlivky:

Popis horných ikon zľava doprava:

 1.   dnes – vráti naspäť na dnešok
 2.   lupa – vyhľadávanie podľa slov
 3. Filter – filtrovanie podľa rôznych kritérií, napr. podľa kalendárov:
  • sako (plné písmo ikonky) – SAKo je organizátor aj odborný garant
  • sako podporuje (obrysové písmo ikonky) – SAKo je odborný garant, ale nie organizátor
  • ICF – ICF SR je organizátor aj odborný garant
  • ostatné (prázdna ikonka) – SAKo nie je organizátor ani odborný garant
 4.     šipka doľava, šipka doprava – presun o 1 mesiac do minulosti alebo budúcnosti
 5. deň, mesiac, rok – presun do konkrétneho dátumu
 6.   roletka vpravo prepína zobrazenie – Zoznam, Mesiac, Týždeň, Deň, Mriežka, Mapa

 

Vodorovná lišta s dátumami

skratka mesiaca uprostred riadku dátumov označuje začiatok daného mesiaca

 

Pripomienka podujatia e-mailom

kliknite na „zvonček“ a zadajte svoj e-mail + lehotu pred podujatím

 

Zobraziť podrobnosti podujatia

kliknutím na názov podujatia alebo ikonu plus vpravo

 

Zoznam starších podujatí (kronika) od vzniku SAKo.