Druhy a výhody členstva

Druhy a výhody členstva

1. Riadne členstvo

môžu získať kouči, ktorí absolvovali minimálne 60 synchrónnych1) hodín špecifického vzdelávania v oblasti koučingu, z ktorého minimálne 80% (48 hodín) bolo venovaných 11 kľúčovým kompetenciám kouča podľa ICF. Vzdelávanie musí byť marketingovo predávané ako vzdelávanie pre koučov a vyučované ako ucelený koncept s princípmi a filozofiou koučovania.

Akceptované je hlavne vzdelanie akreditované SAKo alebo ICF. Po posúdení obsahu vzdelávania môže byť akceptované aj vzdelanie akreditované inými autoritami.

Kouči certifikovaní Slovenskou asociáciou koučov alebo ICF môžu získať Riadne členstvo bez dokladovania vzdelania, len doložením certifikátu.

Prihlasovanie do SAKo prebieha formou vyplnenia online prihlášky a poslania zoskenovaných dokladov v elektronickej forme e-mailom na sako@sako.sk.

2. Pridružené členstvo

môžu získať kouči alebo nekouči / sympatizanti, ktorí nespĺňajú podmienku riadneho členstva alebo aktuálne nechcú byť riadnymi členmi. Stačí vyplniť online prihlášku a zaplatiť členské.

3. Čestné členstvo

udeľuje na návrh predsedníctva v zmysle stanov Valné zhromaždenie a je bezplatné.

 

Predlžovanie členstva

1. Riadne členstvo

 • Raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.
 • Raz za 3 roky aj preukázaním absolvovania ďalšieho koučingového vzdelávania. Funkciu vzdelávania plní aj platná certifikácia Slovenskej asociácie koučov alebo ICF. Podmienkou je aktualizácia informácií a dokladov vo svojom profile v Adresári koučov na webe asociácie. Ďalšie vzdelanie môže byť preukázané buď:
  1. účasťou na rozvojovej aktivite, workshope – v rozsahu min. 2 dni,
  2. alebo mentoringom / supervíziou – v rozsahu   5 hodín.
   Musí byť realizované pomocou kouča s dosiahnutým vyšším vzdelaním alebo s rozsiahlejšou praxou.

Na zaplatenie členského, prípadne aktualizáciu profilu bude člen vyzvaný e-mailom. V prípade nezaplatenia členského alebo neuvedenia ďalšieho vzdelania a/alebo nedoloženia dokladov v stanovenej lehote bude členstvo v SAKo pozastavené v zmysle stanov (čl. III.-bod 5). Splnením vyššie uvedených podmienok sa členstvo automaticky obnoví. O prerušení, resp. obnovení členstva je člen oboznámený e-mailom.

V prípade neplnenia podmienok riadneho členstva môže člen požiadať o predĺženie vo forme pridruženého členstva.

2. Pridružené členstvo

 • Raz ročne zaplatením členského poplatku podľa platného cenníka v aktuálnej prihláške.

3. Čestné členstvo

 • Raz ročne schválením Valným zhromaždením.

 

Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku je nárok na členské výhody, len pri zaplatení celoročného členského. Alikvótne členské je možné len v 1. roku. Ceny členského sú uvedené v aktuálnej prihláške.

 

Výhody členstva

1. Riadne členstvo

 • Právo byť zverejnený v Adresári koučov na stránkach asociácie s uvedením povinných údajov (meno, priezvisko, sídlo, počet hodín vzdelania a zoznam koučovského vzdelania s obdobím absolvovania). Plus možnosť uvádzať ďalšie (nepovinné) informácie.
 • Podieľať sa na smerovaní asociácie hlasovaním na Valných zhromaždeniach, účasťou v pracovných skupinách pri príprave dokumentov, pravidiel, podujatí a spoluformovať tak asociáciu podľa svojich potrieb.
 • Získavať informácie a komerčné ponuky/dopyty, ktoré sa v súvislosti s činnosťou asociácie vyskytujú – formou newslettera, informačného obežníka alebo informácií sprístupnených v neverejnej členskej a koučovskej zóne www stránok asociácie (vstup menom a heslom).
 • Získavať finančné výhody:
  • formou Členského balíka reklamy (ČBR). Napr. reklamný priestor na podujatiach SAKo alebo v e-mailových obežníkoch, zasielaných na členov SAKo a sympatizantov koučovania,
  • formou zliav na podujatia s organizačnou alebo odbornou garanciou SAKo,
  • formou zliav na podujatia partnerských koučovských organizácií (ICF, ČAKO, …),
  • formou zliav na produkty a služby ostatných partnerov, napr. niektoré dohodnuté podujatia členov, nečlenov, profesijných komôr, kníhkupectiev, atď.

2. Pridružené členstvo

 • Právo byť zverejnený v Zozname členov SAKo na stránkach asociácie s uvedením údajov: meno, priezvisko, sídlo.
 • Rovnaké, ako bod 5.1.2, ale len s poradným hlasom, bez práva hlasovania.
 • Rovnaké, ako bod 5.1.3.
 • Rovnaké, ako bod 5.1.4, okrem prvej odrážky.

3. Čestné členstvo

 • Rovnaké výhody, ako u Riadneho alebo Pridruženého členstva, podľa toho, koho podmienky spĺňa.

 

Pri predlžovaní členstva v ďalšom roku je nárok na členské výhody, len pri zaplatení celoročného členského. Alikvótne členské je možné len v 1. roku. Ceny členského sú uvedené v aktuálnej prihláške.

 

Vysvetlivky

Synchrónne vzdelávanie 1)
Lektor aj študujúci sú v priamej vzájomnej interakcii, tj. prítomní na výučbe v tom istom čase. Napríklad výklad v triede, živé televízne alebo internetové vysielanie, telefón, Skype, Google hangouts a pod.

Kalendár podujatí

Look for more

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

You have no events for this day

Look for more

You have no events for this month

Look for more

You have no events for this month

You have no events

stec_replace_image
stec_replace_icon

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Expired
In Progress

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_summary

  Awaiting approval


 • stec_replace_tags
  Invited
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Expired
  In Progress
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Event Info

  • Location

  • Schedule

  • Guests

  • Attendance

  • Forecast

  • Comments

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Organizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minutes

  • 0

   seconds

  • Attend

  • Decline

  Event expired

  Event is in progress

  Attachments

  Import to Google Calendar

  Location

  stec_replace_location

  Get Directions

  Get Directions

  Could not find route!

  Details

  stec_replace_details

  No schedule

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  You are invited to this event!
  Places left: 0

  • Attend

  • Decline

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

  Weather data is currently not available for this location

  Weather Report

  Today stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Humidity stec_replace_current_humidity %

  Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Forecast

  Date

  Weather

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Next 24 Hours

  Powered by Forecast.io