Rozvojový kurz Koučovanie a koučovací prístup pre VŠ

Zavádzanie koučovacieho prístupu na vysoké školy

Rozvojový kurz 'Koučovanie a koučovací prístup pre VŠ'

Uzávierka prihlášok: 30.6.2021 | Začiatok kurzu: 14.7.2021 | Rozsah: 70 hodín (10 dní) | Cena: 1100 € / 1 účastníka

Po realizácii série úvodných workshopov so základnými informáciami o koučovaní a koučovacom prístupe, sme na základe spätnej väzby a konkrétneho záujmu od účastníkov pripravili okrem nadväzujúcich tematických workshopoch na preferované témy, aj kurz rozvoja koučovacích zručností.

Účastníci počas 70 hodín nadobudnú komplexné poznatky o princípoch, medzinárodných štandardoch a nástrojoch v koučovaní, prakticky si rozvinú koučovacie zručnosti a tým získajú inovatívne postupy na aplikovanie koučovacieho prístupu vo svojom profesionálnom aj osobnom živote. Náplň kurzu je vhodná ako základná platforma koučovacieho prístupu pre vedúcich pracovníkov a aj pedagógov.

Odporúčame absolvovať aj Úvodný online workshop (bezplatný).

Prínos

 • uľahčíte učenie sebe, aj vašim študentom
 • pomocou aktívneho počúvania a vhodne volených otázok viac využijete potenciál študentov, kolegov, resp. členov vášho projektového tímu
 • zaujmete a lepšie zaangažujete študentov, prípadne členov tímu a urobíte vaše stretnutia atraktívnejšími
 • posilníte praktickú schopnosť absolventov využívať odborné znalosti v praxi
 • zvýšite samostatnosť, zlepšíte výkon práce svojej, aj kolegov
 • zlepšíte svoju komunikáciu s rôznymi typmi osobností s ohľadom na ich individualitu
 • zlepšíte svoje vzťahy v profesijnom aj v osobnom živote
 • osvojíte si komunikáciu, ktorou aj z konfliktného rozhovoru môžete urobiť zaujímavú diskusiu
 • budete efektívnejšie spolupracovať s kolegami a so študentmi

Cieľ

 • prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania cez rozvoj pedagogických a riadiacich zručností
 • nadobudnúť inovatívny koučovací prístup cez osvojenie si praktickej koučovacej spôsobilosti
 • napomôcť vysporiadať sa s rôznorodosťou a množstvom zmien a zároveň posilniť očakávaný výkon
 • podporiť nájdenie optimálnych postupov, ujasniť si rozhodnutia, nájsť nové riešenia

Rozsah

Celkovo 70 hodín (10 dní po 7 hodín), z toho:

 • 8 dní prezenčne v 3 stretnutiach raz za mesiac: 3 dni + 2,5 dňa + 2,5 dňa
 • 1 deň samostatná práca bez lektorov (vedenie vzájomných koučovacích rozhovorov, resp. koučovanie na pracovisku)
 • 1 deň follow up / mentoringový deň s lektorom

Ukončenie kurzu

 • “POTVRDENIE o absolvovaní kurzu” od Slovenskej asociácie koučov
  – za aktívnu účasť a absolvovanie min. 90% rozsahu kurzu (63 zo 70 hodín).
 • “OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu” od Slovenskej asociácie koučov
  – za aktívnu účasť a absolvovanie min 90% rozsahu kurzu (63 zo 70 hodín) a preukázanie aplikácie koučovacieho prístupu.

Termíny

 • 14. – 16.7.2021, 1. modul – 3dni
 • 11. – 20.8.2021, 2. modul – 2,5 dňa
 • september 2021, 3. modul – 2,5 dňa (podľa dohody s účastníkmi)
 • september 2021, samostatná práca bez lektorov – rozsah 7 h priebežne (podľa dohody s účastníkmi)
 • október 2021, follow up / mentoring – 1 deň (podľa dohody s účastníkmi)

Miesto konania

 • presné miesto konania kurzu vyberieme podľa lokality, odkiaľ bude prevažná väčšina prihlásených
 • v prípade záujmu skupiny alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie, kurz prebehne online formou

Cena

 • komerčná cena prislúchajúca obdobným vzdelávacím aktivitám je min. 150 € / deň / osobu
 • zvýhodnená cena pre VŠ pracovníkov je 110 € / deň/ osobu, tj. 1100 € za kurz pri úhrade do uzávierky 30.6.2021
 • zľava 10%, tj. cena 990 € za kurz pri úhrade do 31.5.2021

Ceny sú bez certifikácie.

Platobné a storno podmienky

 • SAKo vystaví zálohovú faktúru s cenou kurzu so splatnosťou pred začiatkom kurzu min. 7 dní.
 • Pri odhlásení sa menej ako 7 dní pred začiatkom kurzu storno poplatok 100% z ceny alebo možnosť poslať náhradníka.

Tím lektorov

Andy Profantová
Eva Timková
Andrea Schovancová
Eva Račková
Peter Seemann
Daniela Sovinec
Petra Fusková
Jarmila Záborská
Zuzana Valábková

Míľniky

Etapa postupného informovania členov SAKO a ICF SK o zámere „Iniciatívy“, vytvorenie tímu regionálnych koordinátorov (20 koučov) a členov projektových tímov (32 koučov - prezentácia, predmet, vzdelávanie, výskum) Úvodná podpora informovanosti cez texty a ppt prezentáciu, ktorú vytvoril Projektový tím prezentácie.
Realizácia podporných aktivít – úvodné informovanie o projekte, osveta o koučovaní a význame používania KP na VŠ (zrealizovaných 15 informatívno – zážitkových workshopov – účastníci od kolégia rektora až po študentov) Schválenie a zaradenie do učebných plánov nových voliteľných predmetov „Základy koučovania“ na dvoch univerzitách (EU Bratislava a TU Zvolen).