O intuícii cez Logické úrovne

O intuícii cez Logické úrovne

Životom ma vedie intuícia. Odkedy som koučka, spolu s modelom Neurologických úrovní. Vedú ma s radosťou, ľahkosťou, v zmysle mojej osobnej vízie a poslania.

A tak mi intuitívne prišiel nápad predstaviť Vám intuíciu práve cez Neurologické úrovne  (ďalej ako Logické úrovne). Áno, sama cítim, že už samotný názov Logické úrovne je v akomsi rozpore s intuíciou, nechajme sa však viesť, kam nás to privedie a čo nám to prinesie.

Pre tých, ktorí kouči nie sú, v krátkosti predstavím: Logické úrovne sú modelom šiestich na seba nadväzujúcich úrovní, ktoré ukazujú, na akej úrovni premýšľame, stanovujeme si svoje ciele, či riešime problémy. V našom vlastnom raste a procese zmeny sú nám veľmi užitočné, pretože ako povedal Albert Einstein, žiadny problém nemôžme vyriešiť na tej úrovni, na ktorej vznikol. Spomenúť treba aj ich autora, Roberta Diltsa, ktorý nám dal týmto do rúk užitočný a fungujúci nástroj.

Tak sa pozrime na intuíciu cez Logické úrovne smerom zhora nadol:

Vyšší zmysel a spolupatričnosť

Čím viac žijeme v harmónii s prírodnými zákonmi, tým viac vieme o týchto základných princípoch života,
a tým lepšie prúdi naša intuícia.

Prírodné zákony tvoria zmysel života. Slúžia na rozvoj univerza a našej osobnosti. Sú to naši učitelia v škole života a zadávajú nám úlohy a skúšky. Výsledky nám oznamujú tým, že reagujú na naše myslenie a konanie. Tým dostávame veľkú šancu na rast našej osobnosti.

Keď konáme zo srdca, teda intuitívne, cítime sa v spojení s inými ľuďmi a v „prúde“, A to, čo robíme, je pre nás správne. Sme majstrami svojho života.

Identita

O intuícii sa zvykne hovoriť ako o šiestom zmysle, pocite v duši, alebo v oblasti solar plexus. Niekto vníma intuíciu ako vnútorný hlas, či akúsi prirodzenú vnútornú múdrosť. Pre iných je intuícia pocitom správneho nastavenia, či naladenia sa na naše vyššie Ja. Intuícia sa definuje aj ako inštinktívne poznanie, získanie poznatkov alebo pochopenie bez vedomého zdôvodnenia.

Intuícia je schopnosť nahliadnuť do inej úrovne nás samotných. Do úrovne, v ktorej ešte nie sme tak úplne „doma“, a mnohí si možno túto úroveň ani neuvedomujeme, alebo jej jednoducho neveríme. V momentálnej úrovni nášho vedomia nám totižto často chýba dostatok súvislostí, aby sme mohli intuíciu pochopiť a rozvinúť.

Hodnoty

V živote je dôležité získavať vedomosti a múdrosť.
Múdrosť je uložená v našej mysli, tele a duchu.
V podstate všetci sa vieme napojiť na nekonečnú múdrosť.
Na to je však potrebná intuícia,
ktorej musíme umožniť rozvinúť sa do zrelej podoby.

Rešpektovanie intuície a vnútorného hlasu nám prinesie viac šťastia a lásky.
Rozvinutie nášho maximálneho potenciálu, pre tých, ktorí ešte stále uprednostňujú ľavú hemisféru.

Schopnosti

Jazyk intuície je jazykom energie. Na jeho prečítanie potrebujeme:

 • byť „čistí“, mať vycibrené „prijímače“ na rozpoznanie signálov, ktoré k nám na jemno hmotnej úrovni prichádzajú.
 • potrebujeme mať vieru a  dôverovať svojmu srdcu, mysli a svojmu telu.
 • potrebujeme sa presvedčiť,  že nám to takto v živote naozaj funguje. Dôkazy si však musíme zaobstarať sami. Získame ich  vďaka svojim vlastným skúsenostiam.
 • potrebujeme byť v rovnováhe a vo svojom strede. Je zaujímavé, že aj všetky hlavné centrá, zodpovedné za intuíciu a prenos našej energie, ležia v stredovej línii človeka. Či už to je epifýza, nazývaná ako tretie oko, hypofýza alebo náš hlavný energetický kanál.
 • potrebujeme teda napojenie na pôvodnú silu a na zdroj. V ideáli ako každodenné nastavenie.
 • predovšetkým však potrebujeme svoje vlastné rozhodnutie ísť do tejto hry.  Áno hry. Pokiaľ sa o pochopenie a prácu s intuíciou budeme totižto snažiť až príliš, môžeme sa naopak tomuto prúdu zablokovať. Radosť a ľahkosť je to, čo potrebujeme priniesť do partnerstva s intuíciou.

Správanie

Stalo sa vám, že ste na niekoho mysleli a on Vám v tom momente zavolal?
Že ste sa niekoľko krát za deň pozreli na mobil a vždy boli hodiny a minúty rovnaké?
Že ste mali sen alebo predtuchu a ono sa to skutočne stalo?
Že vás to akoby niekam „volalo“ a ukázalo sa to ako správne?

Intuícia sa nám prihovára cez vibrácie, pocity, rezonancie, obrazy, symboly, dojmy, náznaky, či synchronicity.

Intuitívna informácia prichádza najprv cez zmysly, najčastejšie zrak, sluch, či kinestetický vnem. Človek má 5 zmyslov, avšak postupne sa mu v živote stali jeden, či dva zmysly dominantné. Tieto využíva, keď spracováva informácie. Práve cez tieto zmysly sa nám intuícia prihovára najčastejšie.

Pre začiatok práce s intuíciou je dobré vedieť, aký komunikačný kanál je náš dominantný. No a keď nám to cez tento kanál už funguje, môžeme sa pustiť do tréningu aj iného, pre nás menej známeho zmyslu.

Prostredie

Racionálna myseľ je verný služobník,

intuitívna myseľ posvätný dar.

Vytvorili sme spoločnosť,

ktorá si cení služobníka

avšak zabudla na svoj dar.

Albert Einstein

Všetci máme prirodzenú schopnosť intuície. Naša kultúra, vzdelanie, či naše vlastné obmedzujúce presvedčenia nám často bránia v jej používaní. Oddeľujeme sa tým od svojej vnútornej múdrosti. Intuíciu nahrádzame logikou. Logické myslenie však patrí do úplne inej sféry fungovania človeka a intuíciu nahradiť nemôže.

Intelekt je funkciou hlavy,

inštinkt funkciou tela a

 intuícia funkciou nášho srdca.

Napriek tomu má intelekt v intuícii svoju úlohu. Vie pre nás zachytiť, že „sa udialo niečo, čo nás presahuje“. Pomôže nám to pochopiť. Rovnako naše telo. Umožňuje nám veci cítiť, vnímať a tým aj poznať.  Tým najbližším prostredím našej intuície sme my sami. Naše telo, myseľ, duch. Ako s tým naložíme, je na nás.

Možno Vám teraz bude stačiť iba ticho.

A možno Vám príde vhod zopár otázok.

Aby vám odpovede ľahšie plynuli, pohodlne sa usaďte, majte vystretý chrbát a chodidlá položené na zemi. Niekoľko krát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Následne dýchajte prirodzene. Nechajte pustiť cez medziobočie svetlo do svojej ľavej hemisféry, následne potiahnite svetlo do svojej pravej hemisféry. Vnímajte, ako sa hemisféry vášho mozgu zjednocujú. Usmejte sa do svojho šťastného zjednoteného mozgu. S ďalším nádychom svetla spustite svoj mozog do oblasti srdca. Usmejte sa do tejto oblasti a vnímajte, ako sa mozog so srdcom zjednocujú. Doprajte si dostatok času, precíťte tento stav a usmejte sa do jednoty vášho mozgu a srdca. Ponechajte si toto nastavenie a zadajte si nasledovné otázky:

Vyšší zmysel a spolupatričnosť:

 • Ako si to, čo ma presahuje pomenovávam?
 • Čoho súčasťou sa cítim?

Identita:

 • Kým som z pohľadu intuície?
 • Kým by som chcel byť?

Hodnoty:

 • Čomu verím?
 • Čo je pre mňa v tejto téme dôležité?

Schopnosti:

 • Aké vedomosti a schopnosti potrebujem pre komunikáciu s intuíciou?
 • Z akých presvedčení pramení toto poznanie?
 • Čo sa práve učím?

Správanie:

 • Ako sa zmení moje správanie?
 • Aké hodnoty zrkadlí toto správanie?

Prostredie:

 • Do akej miery som spokojný s prostredím, cez ktoré viem s intuíciou komunikovať?
 • Čo by som mohol zmeniť?
 • Kedy urobím prvý krok a čo ním bude?
 • Aké kroky budú nasledovať? …

Prajem vám veľa chuti a vášne pri hre s intuíciou a objavovaní života v súlade s prírodnými zákonmi.
Nech vás privedú k vašej vnútornej sile a múdrosti.
Nech vás privedú k majstrovstvu vo vašom živote. A trebárs aj k majstrovstvu v koučingu.

S láskou Ing. Tatiana Červená, PCC, transformačná koučka, autorka projektu Šťastná firma

1. marca 2021Comments OffKoučing | workshop
Komentáre

Komentáre sú vypnuté